Archiwum JBO|

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Jaworzna do udziału w prelekcji „Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń narządu ruchu oraz zdrowego stylu życia” organizowanej przez Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania ogólnomiejskiego wyłonionego w IV edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Prelekcja i warsztaty odbędą się 21 listopada 2017 r., w godz. 10:00 – 14:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 2.

 

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców Jaworzna, do osób czynnych zawodowo, wykonujących pracę w obciążeniu statycznym–w szczególności pracę stojącą lub siedzącą.

Dzięki prelekcji uczestnicy nabędą wiedzę o:
– zagrożeniach chorobowych mających związek z wykonywaną przez nich pracą o obciążeniu statycznym,
– prostych, możliwych do stosowania podczas przerw w pracy, ćwiczeniach poprawiających jakość i komfort pracy,
– prostych, możliwych do stosowania w warunkach domowych, ćwiczeniach niwelujących lub łagodzących dolegliwości kostno-mięśniowe związane ze statyczną pracą,
– rodzajach aktywności fizycznej wskazywanych dla wybranej grupy zawodowej.

Comments are closed.