Bez kategorii|

image_print

 

Dokumenty:

Wykaz wniosków poddanych pod głosowanie, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne

Wykaz wniosków odrzuconych na etapie oceny merytorycznej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego

WNIOSEK – PROPOZYCJA ZADANIA PUBLICZNEGO O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM / LOKALNYM*  DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK – WERSJA ODT (Edytowalna) \ WERSJA PDF

Uchwała Nr XVIII/263/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i  trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2017 rok

Uwagi mieszkańców zgłoszone podczas prezentacji projektu załącznika do uchwały regulującej JBO 2017 w dniu 10 marca 2016 r.

Projekt załącznika do uchwały regulującej JBO 2017

Najistotniejsze zmiany wprowadzone do procedury JBO 2017

Uwagi mieszkańców dot. modelu JBO 2017 

Prezentacja dwóch modeli JBO na 2017

Formularz zgłaszania uwag do modeli JBO na 2017

Prezentacja ze spotkania (18.02.2016 r.)

Raport z warsztatów przeprowadzonych w trakcie debaty dotyczącej przyszłości Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 28 stycznia 2016 r.

Formularz zgłaszania uwag do procedury JBO 2017

Prezentacja z debaty (28.01.2016 r.)

Prezentacja dr Ryszarda Skrzypca pn. „Jaki był Jaworznicki Budżet Obywatelski 2016?”

Uwagi mieszkańców do procedury JBO na 2017

 

Comments are closed.