Bez kategorii|


Dokumenty:

Zbiorcza Informacja w wykonania Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku

Podsumowanie konsultacji społecznych JBO na 2016 r.

Głosowanie JBO 2016 – oddaj swój głos elektronicznie, pobierz kartę do głosowania

Wykaz wniosków poddanych pod głosowanie, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne

Wykaz wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej i merytorycznej

Lista złożonych i zweryfikowanych formalnie propozycji zadań w ramach JBO 2016

Zarządzenie Nr PI.0050.263.2015 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołów ds. budżetu obywatelskiego

Harmonogram prac Zespołów ds. Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego

WNIOSEK DO POBRANIA – PDF – propozycja zadania publicznego do realizacji w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

WNIOSEK DO POBRANIA – EDYTOWALNY – propozycja zadania publicznego do realizacji w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Wzór oświadczenia o zapewnieniu nieograniczonego dostępu do terenu

Pełna treść uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem jaworznickiego budżetu obywatelskiego na 2016 rok

Wykaz obszarów konsultacyjnych wraz z ulicami

Podział środków JBO na obszary konsultacyjne w 2016 roku

Obszary konsultacyjne ze wskazaniem punktów informacyjnych, kwot przydzielonych na obszar i liczbą mieszkańców

Harmonogram spotkań w obszarach konsultacyjnych, informacje dot. składania wniosków i nowości w procedurze

Etapy Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego

Comments are closed.