Archiwum JBO|

Projekt uchwały w wersji zaproponowanej przez mieszkańców został przyjęty przez kolegium konsultacyjne Prezydenta Miasta i już w tym tygodniu tj. 27 kwietnia br. trafi pod obrady Rady Miejskiej.

Nowe zasady prowadzenia konsultacji w proponowanym kształcie zostały wypracowane z udziałem mieszkańców, w ramach zbierania uwag i opinii oraz publicznych debat i dyskusji poświęconych edycji JBO 2018. Jeśli radni zaakceptują projekt , już w maju odbędzie się cykl spotkań z mieszkańcami poszczególnych obszarów konsultacyjnych.

Comments are closed.