Archiwum JBO|

image_print

Za nami debata dotycząca przyszłości Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Każda edycja JBO jest szeroko konsultowana, to wnioski, uwagi i spostrzeżenia mieszkańców są podstawą corocznych uchwał dot. budżetu partycypacyjnego w mieście. Organizując debaty i spotkania staramy się uatrakcyjniać ich formę poprzez warsztaty i prelekcje specjalistów.

Podczas wczorajszego spotkania mieszkańcy zapoznali się z uwagami jakie zostały zgłoszone do kolejnej edycji. Zaprezentowano również ewaluację budżetu obywatelskiego na przestrzeni trzech edycji. W trakcie debaty przedstawiony został raport z monitoringu realizacji budżetu partycypacyjnego opracowany przez dr Ryszarda Skrzypca – eksperta Ośrodka Badania Aktywności Lokalnej z Warszawy.

– Jaworznicki Budżet Obywatelski został ponownie objęty monitoringiem Ośrodka Badania Aktywności Lokalnej z Warszawy. Poprzedni raport i wnioski z niego płynące były dla nas wskazówkami jakie elementy powinniśmy zmienić lub poprawić w kolejnych edycjach – tłumaczy Łukasz Kolarczyk, naczelnik Biura Promocji i Informacji. – Znaczna część tamtych rekomendacji znalazła odzwierciedlenie w zasadach JBO 2016.

Część druga spotkania to warsztaty zorganizowane wspólnie z Fundacją Sendzimira. Podczas pracy w grupach mieszkańcy mogli zastanowić się nad różnymi modelami budżetów. Skupienie się na szansach i ograniczeniach budżetów o charakterze: dzielnicowym, mieszanym – czyli zawierającym elementy budżetu ogólnomiejskiego i dzielnicowego oraz projektu ogólnomiejskiego pozwoliło wypracować wnioski, które stanowią rekomendację do dalszych prac nad projektem uchwały.

– Obawy o braki terenowe pod zabudowę inwestycji i czasem niska jakość powstających inwestycji, zbyt duża liczba obszarów oraz niskie kwoty to główne czynniki, które skłaniają mieszkańców do spojrzenia w stronę budżetów ogólnomiejskich lub systemów mieszanych – wyjaśnia Leszek Gancarczyk, kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych. – Z kolei wątpliwości budzi charakter i definicja projektów ogólnomiejskich, które mogą być zgłaszane przez wnioskodawców oraz ich weryfikacja i sam system głosowania.

Zaproponowane w trakcie debaty i dyskusji uwagi będą podstawą do dalszych prac nad regulaminem JBO 2017.

– Na kolejnym spotkaniu 18 lutego, w oparciu o raport zawierający rekomendacje po przeprowadzonych z mieszkańcami warsztatach, przedstawimy projekt regulaminu JBO – mówi mówi Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz Miasta. – To jednak nie koniec pracy nad nowymi zasadami. Po publicznej prezentacji dokumentu w dalszym ciągu będziemy czekać na Państwa opinie i uwagi, tak aby 10 marca przedstawić pełną treść uchwały, która trafi pod obrady Rady Miasta.

Kalendarium prac nad procedurą JBO 2017:

  • 18 lutego 2016 r. – PREZENTACJA PROJEKTU REGULAMINU wraz z publikacją na stronie internetowej JBO
  • 10 marca 2016 r. – KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROCEDURĘ JBO na 2017 r. – na której zostanie przedstawiony ostateczny tekst projektu uchwały, który zostanie przekazany do Rady Miejskiej. 

 

Materiały do pobrania:

Prezentacja z debaty

Prezentacja dr. Ryszarda Skrzypca pn. „Jaki był Jaworznicki Budżet Obywatelski 2016?”

Skany formularzy z wnioskami

 

Galeria zdjęć:

{gallery}jbo2017/debata28_01{/gallery}

Comments are closed.