Archiwum JBO|

image_print

Za nami 5 dni spotkań zespołów prowadzących formalną weryfikację wniosków złożonych przez mieszkańców w ramach tegorocznej edycji JBO. Decyzje komisji pozwoliły na poznanie projektów z 10 obszarów konsultacyjnych. Od przyszłego tygodnia pracować będą zespoły, które zakwalifikują do oceny merytorycznej kolejne projekty w ramach JBO2016.

Dotychczas spotkało się dziesięć zespołów spośród wszystkich 20 zajmujących się sprawdzaniem wniosków mieszkańców pod kątem formalnym. W zweryfikowanych już obszarach złożono w sumie 37 propozycji zadań. W obszarze Osiedle Stałe, Rejon Elektrowni, jeden z wniosków decyzją zespołu, z uwagi na jego treść – noszącą znamiona infantylnego żartu, nie został potraktowany jako wniosek i nie był brany pod uwagę przy weryfikacji formalnej.

W dwóch przypadkach decyzją Zespołu wnioskodawcy zostali zobowiązani do uzupełnienia dokumentacji i jeśli tylko to zrobią, propozycje przejdą do dalszego etapu JBO – mówi Łukasz Kolarczyk, Kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych. Do tej pory nie było sytuacji, w której komisja odrzuciła wniosek z przyczyn formalnych. Na etapie oceny merytorycznej wspólnie z wnioskodawcami i za ich zgodą dopuszczalna jest modyfikacja zakresu rzeczowego wniosku, a także łączenie wniosków dotyczących realizacji tego samego zadania publicznego.

Lista złożonych i pozytywnie zweryfikowanych do tej pory propozycji w ramach JBO 2016:

DLA OBSZARU AZOT, STARA HUTA
1. Bigos Sławomir – „Strefa rekreacji Sobieski-Górka. Budowa 3-strefowego placu zabaw”. Zadanie ma być zlokalizowane przy ul. Sulińskiego.
2. Brzózka Andrzej – „Parking samochodowy przy rondzie w centrum Stara Huta”. Zadanie przewiduje budowę parkingu samochodowego zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej w pobliżu centrum handlowego.
3. Kijowski Mieczysław – „Park zieleni przy rondzie Stara Huta”. Zadanie przewiduje zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Fabrycznej w pobliżu centrum handlowego.
4. Kosińska – Szafran Małgorzata – „Budowa boiska ze sztuczną trawą typu Orlik o wymiarach 30mx50m w dwóch etapach”. Projekt zadania obejmuje budowę boiska ze sztuczną trawą na terenie istniejącego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 2 przy ul. Olszewskiego.

DLA OBSZARU – BYCZYNA, CEZARÓWKA DOLNA
1. Głowacki Henryk – „Plac zabaw i rekreacji pod chmurką”. Zadanie obejmuje budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Kaczeńców.
2. Gontarz Anna, Leś-Runicka Maria, Jurkiewicz Anna, Złocka Małgorzata, Sidełko Maria – „Byczyńskie Archiwum Responsywne, czyli odtworzenie dokumentów związanych z historią Byczyny: konserwacja najstarszych akt, wykonanie i publiczna prezentacja makiety wsi z 1848 roku wraz z okolicznościowym folderem”.
3. Knapik Jan, Knapik Bogusława, Palka Jarosław, Michalska Grażyna, Malciak Monika – „Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu tzw. „Smużyny” celem uzyskania najdogodniejszego korzystania z walorów tego miejsca jak najszerszej społeczności Byczyny i całej okolicy”.
4. Sajdak Radosław – „Plac Street Workout – trening siłowy na świeżym powietrzu”. Projekt zakłada budowę placu do Street Workoutu przy ul. Nauczycielskiej na terenie Zespołu Szkół Nr 1.

DLA OBSZARU CIĘŻKOWICE
1. Ciołczyk Joanna – „Rewitalizacja oraz zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej Ciężkowice w Jaworznie”. Projekt zakłada rewitalizację przestrzeni przy ul. Ks. A. Mroczka 51-53 – budowę parkingu przy OSP Ciężkowice oraz zagospodarowanie alejki prowadzącej do szkoły podstawowej.
2. Hassa Anna – „Pokrycie boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna) przy Szkole Podstawowej nr 18 w Jaworznie nawierzchnią poliuretanową na potrzeby uczniów i społeczności lokalnej”.
3. Kaszyca Marcin – „Budowa co najmniej 10 miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 18 w Ciężkowicach”.

DLA OBSZARU DOBRA, PIECZYSKA
1. Fudała Tadeusz, Cudak Wacław – „Siłownia plenerowa. Urządzenia do ćwiczeń zlokalizowane na świeżym powietrzu”. Urządzenia siłowni plenerowej mają być zlokalizowane w obrębie placu zabaw przy skrzyżowaniu ul. Chocimskiej i Poniatowskiego.
2. Lekstan Małgorzata, Lizończyk Mariusz – „Budowa trzytorowej bieżni lekkoatletycznej o długości 60m oraz skoczni do skoku w dal, przy Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Pieczyskach”.

DLA OBSZARU GIGANT, LEOPOLD
1. Bryła Janusz – „Rozbudowa boiska piłkarskiego w obszarze sportowo-rekreacyjnym Gigant. Łatwiejszy dojazd dziecka w wózku poprzez zabudowę schodów z rynnami do podjazdów wózkiem. Uzupełnienie obiektów sportowych poprzez budowę boiska do Street Ball’a”. Projekt zakłada m.in. rozbudowę boiska przy ul. Marmurowej.
2. Długosz Mieczysław – „Teren rekreacyjno-spotowy Gigant – rozbudowa i doposażenie”
Zadanie przewiduje wykonanie oświetlenia parkowego, zabudowę kamery monitoringu oraz przygotowanie terenu pod budowę wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią na ul. Marmurowej.
3. Długosz Mieczysław – „Budowa ogrodzenia boiska na os. Gigant” Zadanie zakłada wykonanie ogrodzenia wokół boiska na ul. Marmurowej.
4. Długosz Mieczysław – „Festyn rodzinny „Pożegnanie lata” dla mieszkańców os. Gigant i os. Leopold”
5. Pawłowska Małgorzata – „Mini plac zabaw” Projekt zakłada całkowitą odbudowę istniejącego placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej.

DLA OBSZARU JELEŃ
1. Renata Chmielewska – „Park fitness przy Domu Kultury Jeleń. Budowa takiego obiektu w centralnym punkcie dzielnicy Jeleń umożliwi jak najszerszy dostęp mieszkańcom do nowego miejsca aktywnego wypoczynku”.
2. Soból Rafał – „Zdrowie w każdym wieku. Rozbudowa infrastruktury sportowej poprzez montaż urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 22 oraz placu zabaw w Jeleniu”.
3. Szłapa Paweł – „Termomodernizacja budynku głównego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniu”. Wniosek zakłada wymianę stolarki okiennej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniu.

DLA OBSZARU OSIEDLE STAŁE, REJON ELEKTROWNI
1. Goryczka Michał, Motyka Nikodem, Goryczka Bernard – „Kalinowa sports center”. Propozycja inwestycji zlokalizowana ma być na ul. Kalinowej w Jaworznie.
2. Goryczka Michał, Motyka Nikodem – „Historyczny mural na Osiedlu Stałym”
Zadanie przewiduje wykonanie muralu, który przedstawiać będzie wygląd pasażu handlowego z ubiegłego wieku. Grafika umieszczona będzie na ścianie budynku przy Al. Tysiąclecia (przy wejściu na plac targowy).
3. Kawala Zbigniew – „Dzielnicowe boisko sportowe wielofunkcyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Miłosza w Jaworznie – dzielnica Osiedle Stałe”
4. Łozińska Teresa, Adamajtis Ewa – „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
nr 5 w Jaworznie, ul. Puszkina 5”
5. Malinowska Anna – „ Artyści dzieciom”. Program edukacyjno-wychowawczy skierowany do dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i wykluczonych społecznie.
6. Malinowska Anna – „Festyn rodzinny w Parku Lotników Polskich w Jaworznie na Osiedlu Stałym”.
7. Miszczyński Marian – „Drewniany konik polny na biegunach dla dwóch osób zlokalizowany w Parku Lotników na Osiedlu Stałym”.
8. Soboczyńska Romana – „Zagospodarowanie skweru położonego przy blokach nr 1 i 3 – ulica Klonowa na Osiedlu Stałym (skwer oddzielający ulicę Klonową od Kalinowej)”.

DLA OBSZARU PAŃSKA GÓRA, SKAŁKA
1. Jędrzejek Kinga, Jędrzejek Marek – „Skałka dla dzieci – budowa placu zabaw”. Inwestycja ma być zlokalizowana na działkach 108/2, 120/2, 121/2 i 107/2 na terenie Osiedla Skałka.
2. Pycia Sebastian – „Strefa sportowo-rekreacyjna SKAŁKA (plac zabaw, boisko, siłownia zewnętrzna) Etap I”. W ramach zadania planuje się zagospodarowanie działki 8/28 w Osiedlu Skałka.
3. Sarlej Waldemar – „Plac zabaw, rekreacji i wypoczynku dzieci, młodzieży i seniorów”. Planowana jest budowa placu zabaw w Osiedlu Pańska Góra na niezagospodarowanym terenie w okolicach ul. Hugona Kołłątaja.

DLA OBSZARU PSZCZELNIK
1. Ćwiląg Marzena, Kaszuba Marta, Brusik Elżbieta, Kwiatkowska Agnieszka „Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie”.
2. Wrona Mateusz, Nowak Marek „Teren rekreacyjny dla dzieci na skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej i Wrzosowej”
3. Wrona Mateusz – „Ławki do wypoczynku w pasie pomiędzy blokami”. Zadanie ma być zlokalizowane pomiędzy ulicami: Jarzębinową, Wrzosową i Świerkową.

DLA OBSZARU SZCZAKOWA
1. Iwańska Grażyna – „Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe elementy wraz z siłownią zewnętrzną” Lokalizacja inwestycji – teren Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie, ul. Koszarowa.
2. Kosiński Ryszard – „Rewitalizacja parku kolejowego – skweru przy ul. Kolejarzy w Szczakowej”. Projekt zakłada rewitalizację skweru przylegającego do ul. Kolejarzy w dzielnicy Szczakowa.

***
Terminarz kolejnych spotkań zespołów ds. Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2016:

20 lipca 2015 r. (poniedziałek)
Zespół nr 4 dla obszaru Cezarówka Górna, Jeziorki, Koźmin, Wilkoszyn – godz. 15.00 – sala nr 2 (3 wnioski)
Zespół nr 2 dla obszaru Bory – SPOTKANIE ZESPOŁU ODBĘDZIE SIĘ W DN. 3 SIERPNIA BR. O GODZ. 15:00 (5 wniosków)
21 lipca 2015 r. (wtorek)
Zespół nr 6 dla obszaru Dąbrowa Narodowa – godz. 15.00 – sala nr 2 (4 wnioski)
Zespół nr 7 dla obszaru Długoszyn –  godz. 16.00 – sala nr 2 (2 wnioski)
22 lipca 2015 r. (środa)
Zespół nr 10 dla obszaru Góra Piasku – godz. 15.00 – sala nr 2 (4 wnioski)
Zespół nr 12 dla obszaru Łubowiec – godz. 16.00 sala nr 2 (2 wnioski)
23 lipca 2015 r. (czwartek)
Zespół nr 13 dla obszaru Niedzieliska – godz. 15.00 – sala nr 2 (2 wnioski)
Zespół nr 16 dla obszaru Pechnik, Podwale, Warpie – godz. 16.00 – sala nr 2 (5 wniosków)
24 lipca 2015 r. (piątek)
Zespół nr 17 dla obszaru Podłęże – godz. 15.00 – sala nr 2 (4 wnioski)
Zespół nr 20 dla obszaru Śródmieście – godz. 16.00 – sala nr 2 (10 wniosków)
3 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) – posiedzenie Zespołu przeniesione z dnia 20 lipca br.
Zespół nr 2 dla obszaru Bory – godz. 15.00 – sala nr 2 (5 wniosków)

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego składa się z 5 etapów. Za nami spotkania z mieszkańcami oraz nabór wniosków. Do końca sierpnia powinna zakończyć się ocena merytoryczna pomysłów. Pełne opisy zakwalifikowanych wniosków zostaną opublikowane po dokonaniu oceny merytorycznej i określeniu zakresu rzeczowego projektów. Samo głosowanie zaplanowane zostało w terminie 17-30 września. Ostateczną listę zwycięskich zadań poznamy w październiku.

Comments are closed.