Archiwum JBO|

Do 30 czerwca trwa nabór wniosków do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Aby zainteresować ideą budżetu obywatelskiego i zachęcić do składania swoich pomysłów jak największą ilość jaworznian, miasto wystąpiło z nową inicjatywą, proponując „Maraton pisania wniosków JBO”. W czwartek, 11 czerwca w Sali Obrad Urzędu Miejskiego, w godz. od 10.00 do 17.00, mieszkańcy mogli skorzystać z kompleksowej pomocy pracowników magistratu m.in. przy wypełnianiu i weryfikacji wniosków, sprawdzaniu własności terenów i wycenie projektu.

Spotkanie okazało się też doskonałą okazją do wymiany spostrzeżeń i zapoznania się z pomysłami innych mieszkańców. Głównie zajmowano się weryfikacją działek pod kątem własności oraz ich przeznaczeniem w miejskich planach. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko, przy którym pomysłodawcy mogli ze specjalistą oszacować ewentualne koszty projektu oraz wycenić poszczególne elementy. Swoją radą służyli również architekci krajobrazu.

Niedawno zakończył się pierwszy etap JBO 2016, czyli spotkania informacyjne połączone z warsztatami projektowymi, które prowadzili trenerzy komunikacji i architekci. Warsztaty były nową formułą podejścia do wykorzystania środków z budżetu partycypacyjnego, a przede wszystkim dobrą okazją do rozmów o przyszłości dzielnic.

Po spotkaniach w każdym z 20 obszarów, zaproponowaliśmy mieszkańcom Maraton pisania wniosków jako nową inicjatywę w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Oprócz aspektów merytorycznych i technicznych dotyczących weryfikacji wniosków, terenów czy wstępnej wyceny projektów, mieszkańcy mogli wymienić się pomysłami na zagospodarowanie swoich dzielnic – mówi Łukasz Kolarczyk, kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych.

Informacje na temat JBO oraz zasad wypełniania wniosków można uzyskać pod nr tel. (32) 61 81 582 oraz pod adresem e-mail: jbo@um.jaworzno.pl.

Comments are closed.