Archiwum JBO|

Budżety obywatelskie stały się obiektem wielu opracowań i badań nad aktywnością społeczności lokalnych. Jednym z Ośrodków, który podjął się opracowania monitoringu funkcjonowania budżetów obywatelskich w gminach województwa śląskiego jest Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Wśród sześciu badanych gmin znalazło się również Jaworzno.

Przedstawiamy raport z przeprowadzonych badań. Autorzy opracowania jako cel projektu wskazują na wypracowanie mechanizmów, które ułatwią lokalnym wspólnotom samorządowym stosowanie budżetu obywatelskiego (lub partycypacyjnego). Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Raport BO Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides

Comments are closed.