Archiwum JBO|

Po przeanalizowaniu wszystkich uwag, doświadczeń innych miast czy też niezależnych raportów, wspólnie z mieszkańcami wypracowane zostały zasady Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Uwagi i sugestie zgłaszane były m.in. w czasie trwania II edycji JBO oraz podczas tegorocznych debat publicznych. Projekt uchwały został przyjęty przez kolegium konsultacyjne Prezydenta i już wkrótce trafi pod obrady Rady Miejskiej. W efekcie, mieszkańcy ponownie będą mogli współdecydować o miejskich przedsięwzięciach w ich obszarach zamieszkania.

Nowe zasady przewidują m.in. organizację spotkań warsztatowych dla wnioskodawców, określenie minimalnej liczby głosów oddanych na projekt, wydłużenie terminu składania wniosków oraz głosowania, zagwarantowanie wglądu do dokumentacji towarzyszącej procesowi opiniowania wniosków, a także zapewnienie nieograniczonego dostępu do terenu, na którym realizowane jest zadanie. Nowością będzie też brak ograniczenia wiekowego dla wnioskodawców i głosujących oraz to, że sama weryfikacja mieszkańców nie będzie dotyczyć ich miejsca zameldowania lecz zamieszkania. Te ostatnie są efektem rozstrzygnięć  nadzorczych Wojewody Śląskiego.

Znamy też kwotę, która będzie przeznaczona w III edycji na JBO. Łącznie będą to ponad 3 miliony złotych, z tej kwoty ponad 2,5 mln zł zostanie przeznaczone na realizację zadań zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców w obszarach konsultacyjnych. Największe środki przypadające na obszar będą wynosić 191 490,00 zł, najmniejsza kwota to 96 650,00  zł. Podział środków z budżetu obywatelskiego na obszary konsultacyjne dokonywany jest podobnie jak w poprzednich latach na podstawie algorytmu. Kwota stała na każdy obszar wynosi 80 000,00 zł plus kwota będąca iloczynem liczby mieszkańców danego obszaru i stawki 10 złotych przypadającej na jednego mieszkańca.

Z proponowanej globalnej kwoty 3 mln złotych zostanie wydzielona pula pieniędzy wynosząca ok. 0,5 mln zł, która będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie obiektów zrealizowanych w poprzednich edycjach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt uchwały regulujący procedurę naboru wniosków do JBO 2016 będzie przedmiotem obrad kwietniowej sesji Rady Miejskiej.

Podział środków na obszary konsultacyjne w ramach JBO 2016

Lp. Obszar konsultacyjny Liczba mieszkańców w obszarze

Kwota stała
80 tys. zł + 10 zł na mieszkańca

1. Azot, Stara Huta 3461 114 610,00 zł
2. Bory 2492 104 920,00 zł
3. Byczyna, Cezarówka Dolna 4530 125 300,00 zł
4. Cezarówka Górna, Jeziorki, Koźmin, Wilkoszyn 2062 100 620,00 zł
5. Ciężkowice 5218 132 180,00 zł
6. Dąbrowa Narodowa 3202 112 020,00 zł
7. Długoszyn 1850 98 500,00 zł
8. Dobra, Pieczyska 1665 96 650,00 zł
9. Gigant, Leopold 4543 125 430,00 zł
10. Góra Piasku 2428 104 280,00 zł
11. Jeleń 5034 130 340,00 zł
12. Łubowiec 1923 99 230,00 zł
13. Niedzieliska 2890 108 900,00 zł
14. Osiedle Stałe, Rejon Elektrowni 11149 191 490,00 zł
15. Pańska Góra, Skałka 2742 107 420,00 zł
16. Pechnik, Podwale, Warpie 10394 183 940,00 zł
17. Podłęże 10428 184 280,00 zł
18. Pszczelnik 2192 101 920,00 zł
19. Szczakowa 4308 123 080,00 zł
20. Śródmieście 9568 175 680,00 zł
  RAZEM: 92.079 2 520 790,00 zł

Do pobrania:

Projekt uchwały JBO 2016 (.pdf)

Comments are closed.