Archiwum JBO|

Zakończyła się weryfikacja merytoryczna projektów zgłoszonych przez mieszkańców do realizacji w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. Pozytywną ocenę uzyskało 80 wniosków, negatywną tylko 6. Na początku przyszłego tygodnia mieszkańcy poznają pełny wykaz zadań, na które będzie można głosować już od 15 do 22 września.

Przypomnijmy, na 100 złożonych w sumie przez mieszkańców wniosków (99 znajdowało się w urnach, 1 został nadesłany drogą elektroniczną) aż 92 przeszły proces wstępnej weryfikacji. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej osiem wniosków zostało połączonych w cztery (za zgodą wnioskodawców i ze względu na podobny zakres zadania), a sześć uzyskało ocenę negatywną. Ponadto dwóch wnioskodawców wycofało swoją propozycję.

 

Odrzucone wnioski m.in. przekraczały zdecydowanie kwotę przeznaczoną na dany obszar lub były niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – wyjaśnia Sekretarz Miasta Ewa Sidełko-Paleczny.

Poniżej wnioski odrzucone na etapie weryfikacji merytorycznej:

  • Azot, Stara Huta – Suska Halina “Park pod lipkami”;
  • Ciężkowice – Ciołczyk Janusz “Multiboisko – zdrowa alternatywa”;
  • Łubowiec – Czarny Marzena “Parking osiedlowy (okolica bloków 27 i 35 ulicy Zubrzyckiego)”;
  • Osiedle Stałe, Rejon Elektrowni – Piechna Andrzej ”Wybudowanie nowego przystanku autobusowego pod nazwą Osiedle Stałe Starowiejska pętla Kalinowa”;
  • Podłęże – Cywińska Izabela “Zadbany las na Podłężu – kompleksowe i długofalowe działania mające na celu uprzątnięcie lasu z zalegających śmieci i utrzymanie go w takim stanie”;
  • Śródmieście – Hacieja Joanna “Obudowa i zabezpieczenie stanowisk kontenerowych przed blokami: Gwarków 15; Okrężna 3,5,7; Okrężna 2,4”.

Głosowanie na projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację odbędzie się w terminie od 15 do 22 września. Podobnie jak w ubiegłym roku, głosować będzie można elektronicznie za pośrednictwem strony www.jbo.jaworzno.pl lub wrzucając swój głos do jednej z urn, które będą dostępne we wszystkich punktach konsultacyjnych JBO.

Comments are closed.