Archiwum JBO|

Rozpoczął się kolejny etap prac związanych z Jaworznickim Budżetem Obywatelskim. Od wczoraj trwają spotkania zespołów z poszczególnych obszarów konsultacyjnych JBO, które prowadzą formalną weryfikację wniosków złożonych przez mieszkańców. Do tej pory wszystkie sprawdzone propozycje zadań zostały zakwalifikowane do dalszych prac.

Jako pierwsze, wczoraj spotkały się zespoły z obszarów Bory; Cezarówka Górna, Jeziorki, Koźmin, Wilkoszyn oraz Azot, Stara Huta. W sumie w tych trzech obszarach mieszkańcy złożyli 10 wniosków.

– Podobnie jak w roku ubiegłym większość dotychczas zweryfikowanych wniosków dotyczyła stworzenia miejsc do odpoczynku i rekreacji – pojawiły się m.in. propozycje budowy placów zabaw i boisk – wyjaśnia Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz Miasta. – Mieszkańcy zaproponowali także projekty z zakresu modernizacji dróg, budowy parkingów oraz opieki nad zwierzętami. Trzeba przyznać, że wnioski zostały przygotowane starannie i komisje nie miały do nich zastrzeżeń. 

Spotkania zespołów z kolejnych obszarów konsultacyjnych będą odbywały się codziennie, do końca tego tygodnia. Po sprawdzeniu dokumentów pod kątem formalnym ze wszystkich 20 okręgów, pozytywnie zweryfikowane projekty będą oceniane przez wydziały merytoryczne urzędu, pod kątem faktycznych możliwości ich realizacji. Wątpliwości będą wyjaśniane z wnioskodawcami.

 

Lista złożonych i pozytywnie zweryfikowanych do tej pory propozycji w ramach JBO 2015:

DLA OBSZARU BORY

  1. Furman Anna – „Budowa skateparku Bory”

DLA OBSZARU AZOT, STARA HUTA

  1. Figiel Krzysztof – „Utwardzenie drogi wjazdowej do Kościoła oraz ułożenie kostki brukowej”
  2. Kijowski Mieczysław – „Park dzielnicowy”
  3. Kwiatkowski Józef – „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, o pow. 40m x 20m, wraz z podbudową elastyczną”
  4. Sekunda Krystian – „Osiedlowy integracyjny plac zabaw dla dzieci”
  5. Suska Halina – „Park pod lipkami”
  6. Szynal Genowefa Kazimiera „Jaworznicki Koci Dom Tymczasowy – kontrola populacji i zdrowia kotów wolnobytujących i bezdomnych z terenu obszaru konsultacyjnego Azot, Stara Huta”

CEZARÓWKA GÓRNA, JEZIORKI, KOŹMIN, WILKOSZYN

  1. Kwaśniowska Iwona – „Ułożenie Nawierzchni asfaltowej na ulicy Korczaka”
  2. Zdrada Bernadette – „Miejsca parkingowe przy drodze dojazdowej przy SP 19”
  3. Zdrada Bernadette – „Wielofunkcyjny plac zabaw przy szkole podstawowej nr 19”

***

Terminarz kolejnych spotkań zespołów ds. Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2015:

15 lipca 2014 r. (wtorek):
Zespół nr 3 dla obszaru Byczyna, Cezarówka Dolna – godz. 15.00, sala nr 2
Zespół nr 5 dla obszaru Ciężkowice – godz. 16.00, sala nr 2
Zespół nr 6 dla obszaru Dąbrowa Narodowa – godz. 15.00, sala nr 122
Zespół nr 7 dla obszaru Długoszyn – godz. 16.00, sala nr 122

16 lipca 2014 r. (środa):
Zespół nr 8 dla obszaru Dobra, Pieczyska – godz. 15.00, sala nr 2
Zespół nr 10 dla obszaru Góra Piasku – godz. 16.00, sala nr 122
Zespół nr 12 dla obszaru Łubowiec – godz. 15.00, sala nr 122
Zespół nr 15 dla obszaru Pańska Góra, Skałka – godz. 16.00 sala nr 2

17 lipca 2014 r. (czwartek):
Zespół nr 11 dla obszaru Jeleń – godz. 16.00, sala nr 2
Zespół nr 13 dla obszaru Niedzieliska – godz. 15.00, sala nr 122
Zespół nr 14 dla obszaru Osiedle Stałe, Rejon Elektrowni – godz. 15.00, sala nr 2
Zespół nr 16 dla obszaru Pechnik, Podwale, Warpie – godz.16.00, sala nr 122
Zespół nr 17 dla obszaru Podłęże – godz. 14.00, sala nr 122
Zespół nr 19 dla obszaru Szczakowa – godz. 14.00, sala nr 2

18 lipca 2014 r. (piątek):
Zespół nr 9 dla obszaru Gigant, Leopold – godz. 15.00, sala nr 2
Zespół nr 18 dla obszaru Pszczelnik – godz. 14.00, sala nr 2
Zespół nr 20 dla obszaru Śródmieście – godz. 13.00, sala nr 122

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego składa się z 5 etapów.  Za nami spotkania z mieszkańcami oraz nabór wniosków. Do 29 sierpnia powinna zakończyć się ocena merytoryczna pomysłów. Samo głosowanie zaplanowane zostało w terminie 15-22 września. Ostateczną listę zwycięskich zadań poznamy w październiku.

Comments are closed.