Bez kategorii|

W ramach I edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy 13 obszarów konsultacyjnych spośród ponad stu zgłoszonych propozycji wskazali do realizacji 15 najlepszych projektów. Wśród zwycięskich przedsięwzięć z ubiegłego roku zdecydowany prym wiodły projekty związane ze sportem i rekreacją. Aż 13 z 15 pomysłów dotyczyło budowy lub modernizacji boisk i placów zabaw. Wśród wybranych propozycji znalazły się także: projekt modernizacji strażnicy OSP oraz organizacja festynu rodzinnego.

W ramach pierwszej edycji JBO, udało się także wybrać do realizacji 14 zadań dodatkowych, które zostały wyłonione m.in. po konsultacji z mieszkańcami danych obszarów. „Ponadprogramowe” projekty sfinansowano z niewykorzystanych środków, zaoszczędzonych przy wykonywaniu pierwotnie wybranych zadań, w konkretnym obszarze.

W sumie, za kwotę 2 021 425 zł, przeznaczono do realizacji 29 przedsięwzięć w 13 obszarach konsultacyjnych.

Projekty I edycji JBO:

Obszar nr 1 – Azot, Bory, Stara Huta

 • Gibas Małgorzata – „Dolina młodości – rodzinny plac zabaw z siłownią zewnętrzną” (rejon ul.Tetmajera, wzdłuż ul.Bielany)

 

 • Kwiatkowski Józef – „Plac zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna” (teren przy Gimnazjum nr 2)

 • Zadanie dodatkowe – Furman Anna – „Chwila oddechu na Bielańskiej”

 

Obszar nr 2 – Cezarówka Dolna, Byczyna

 • Ochotnicza Straż Pożarna Jaworzno-Byczyna – „Remont i zagospodarowanie pomieszczeń w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie przy ul. Kaczeńców nr 1”


 • Zadanie dodatkowe – Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna Koło w Byczynie – „Wydanie albumu pn. Byczynianie w starej fotografii, wystawa archiwalnych fotografii i dokumentów i strona internetowa – wirtualna Izba Pamięci”
 • Zadanie dodatkowe – wymiana barier i posadowienie nowych ławek w dzielnicy Byczyna 

 

Obszar nr 3 – Cezarówka Górna, Jeziorki, Koźmin, Wilkoszyn

 • Wrona Nikodem – „Montaż infrastruktury sportowej na boisku SP 19”
 • Paleczna Beata – „Festyn Rodzinny”

 

 •  Zadanie dodatkowe – Modernizacja ulicy Korczaka

 

Obszar nr 4 – Ciężkowice

 • Hassa Anna – „Wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej i bieżni na potrzeby zajęć z wychowania fizycznego” (teren SP nr 18)

 • Zadanie dodatkowe – Doposażenie boiska przy SP nr 18

 

Obszar nr 5 – Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Rejon Energetyków

 • Czarny Marzena – „Plac zabaw w osiedlu Łubowiec” (rejon ul. Zubrzyckiego)

 • Zadanie dodatkowe – Monitoring placu zabaw w os. Łubowiec – rejon ul. Zubrzyckiego
 • Zadanie dodatkowe – Doposażenie remizy OSP w Dąbrowie Narodowej

 

Obszar nr 6 – Długoszyn, Niedzieliska

 • Opitek-Proksa Dorota – „Organizacja mini ogródka rodzinnego poprzez rozbudowę placu zabaw o nowe mobilne huśtawki oraz urządzenia treningowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Chropaczówka 101, Jaworzno – Długoszyn”

 

 

 

 

 

 • Zadanie dodatkowe – Michalik Mirosław – „Ogródek edukacyjny Niedzieliska” (teren przy SP Nr 3) etap I (realizacja zadania nastąpi w 2015 r.)

 

Obszar nr 7 – Gigant, Leopold

 • Długosz Mieczysław – „Strefa sportowo-rekreacyjna GIGANT” (teren przy blokach TBS)

 

Obszar nr 8 – Dobra, Góra Piasku, Pieczyska, Szczakowa

 • Kuśnierczyk Agnieszka – „Urządzenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Góra Piasku” (teren przy SP nr 9)

 

Obszar nr 9 – Jeleń

 • Papuga Janusz – „Centrum rekreacji Jeleń” (rejon ul. Wiosny Ludów, pomiędzy SP nr 22 a DK w Jeleniu)

 •  Zadanie dodatkowe – Wykonanie przyłącza elektrycznego do Centrum rekreacji

 

Obszar nr 10 – Osiedle Stałe

 • Ziętek Barbara – „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 5”


 • Zadanie dodatkowe – Doposażenie boiska przy Gimnazjum nr 5

 

Obszar nr 11 – Pechnik, Podwale, Warpie

 • Piętka Dorota – „Zagospodarowanie placu zabaw” (rejon ul. 3 Maja)

 • Zadanie dodatkowe – Zakup i montaż koszy oraz ławek w rejonie przy ul. 3-go Maja

 

Obszar nr 12 – Podłęże, Pszczelnik

 • Zadanie nr 6 – Pawelec Mariusz  – „Plac zabaw – Park Fitnes” (teren w pobliżu przejścia  podziemnego przy al. Piłsudskiego)

 • Zadanie dodatkowe – Doposażenie „Placu zabaw – Parku Fitness”
 • Zadanie dodatkowe – Zakup i montaż ławek przy ul. Wrzosowej w os. Pszczelnik

 

Obszar nr 13 – Śródmieście

 • Sędor Tomasz – „Budowa boiska sportowego przy ZSZP 1 ul. Matejki 3”

 

 • Zadanie dodatkowe – Festyn dla dzieci na Rynku

 


 

 JBO 2014 w liczbach:

 • kwota budżetu miasta przeznaczona na JBO – 2 021 425 zł
 • liczba obszarów konsultacyjnych – 13
 • czekaliśmy na pomysły – 21 dni
 • liczba projektów zgłoszonych – 105
 • liczba posiedzeń komisji weryfikacyjnych – 46
 • liczba dni na weryfikację – 47
 • liczba projektów poddanych pod głosowanie – 55
 • głosowanie trwało – 8 dni
 • liczba punktów, w których można było głosować – 23
 • liczba oddanych głosów – 14,6 tys. (13,4 tys. głosów ważnych, 1,2 tys. głosów nieważnych)
 • procent uprawnionych mieszkańców miasta, które oddały swój głos – 18 proc.
 • liczba głosów oddanych elektronicznie – 4,4 tys.
 • liczba głosów oddanych tradycyjnie – 10,2 tys.
 • ilość weryfikacji danych personalnych – 16,1 tys.
 • liczba projektów do realizacji w 2014 roku – 15
 • liczba ostatecznie zrealizowanych przedsięwzięć (wybranych przez mieszkańców oraz sfinansowanych z oszczędności) – 28

 

Zbiorcza informacja z wykonania Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w 2014 r.

Comments are closed.