Archiwum JBO|

image_print

Drugie spotkanie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego, które odbyło się w czwartek – 20 lutego, poświęcone było głównie doprecyzowaniu zasad podziału miasta na obszary konsultacyjne oraz dyskusji nad sposobem naboru propozycji zadań w kolejnej edycji JBO. W trwających ponad 2 godziny obradach wzięli udział nie tylko członkowie Zespołu ale także mieszkańcy zainteresowani rozwojem idei budżetu obywatelskiego w Jaworznie.

Do dyskusji nad podziałem miasta na obszary konsultacyjne został zaproszony naczelnik Wydziału Geodezji Tadeusz Dębecki, który prezentując mapy poszczególnych rejonów Jaworzna, pomagał w odpowiednim przyporządkowaniu ulic do obszarów. Ostatecznie, biorąc pod uwagę propozycje ankietowe zgłoszone przez mieszkańców oraz głosy uczestników spotkania, Zespół wypracował wstępną propozycję nowego podziału miasta na obszary, zwiększając ich ilość do 20. Koncepcja ta będzie ostatecznie weryfikowana na następnym posiedzeniu.

W kolejnej części obrad omawiano zasady naboru propozycji zadań publicznych i ich weryfikację. Uczestnicy spotkania rozpatrywali m.in. zagadnienia dotyczące tego, jakie podmioty powinny być uprawnione do zgłaszania swoich projektów do JBO oraz jaki powinien być minimalny wiek osób zabiegających o realizację przedsięwzięcia w swoim obszarze konsultacyjnym.

Kolejne spotkanie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego, na którym omówione będą kwestie związane z weryfikacją złożonych propozycji zadań, zaplanowano na 6 marca.

Comments are closed.