Archiwum JBO|

Za nami pierwsze spotkanie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego, który zajmuje się opracowaniem nowej formuły JBO. Głównym tematem wczorajszej dyskusji był podział miasta na obszary konsultacyjne. Podsumowano także wyniki udostępnionej dla mieszkańców ankiety oraz spostrzeżenia zgłoszone do protokołów komisji z poprzedniej edycji.

Swoje uwagi i opinie na temat dotychczasowych zasad JBO mieszkańcy mogli składać do 22 stycznia br. W tym czasie wpłynęło 119 ankiet. Dzięki temu poznaliśmy opinię jaworznian, m.in. w kwestiach: liczy obszarów i punktów konsultacyjnych, granic obszarów, podmiotów uprawnionych do składania wniosków, sposobu głosowania oraz wykorzystania pozostałej puli pieniędzy.

Zespół swoją pracę rozpoczął od analizy Załącznika nr 1 do Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych JBO, czyli zagadnieniom podziału miasta na obszary konsultacyjne. Dyskusja skupiła się wokół jednej z propozycji ankietowej, rozszerzenia obszarów tak by pokrywały się z poszczególnymi osiedlami w ich historycznych granicach. Ta wersja podziału, wg opinii uczestników powinna lepiej oddawać relacje i zależności występujące w społecznościach lokalnych. Pojawiły się także inne głosy, sugerujące, że rozbicie obszarów na większą liczbę może zniweczyć założenia budżetu obywatelskiego, który powinien społeczność integrować i uczyć dialogu. Ostateczną propozycję Zespół przyjmie na kolejnym posiedzeniu, po przeanalizowaniu przynależności ulic do obszarów oraz liczby osób z każdym z nich.

– Pracujemy w dużym Zespole – 22 osoby. Towarzyszą nam także inne osoby zainteresowane przyszłością JBO. Ustaliliśmy, że podstawą naszej pracy jest uchwała z poprzedniego roku. Nie budujemy wiec na nowo procedury jaworznickiego budżetu obywatelskiego – mówi Ewa Sidełko-Paleczny, przewodnicząca Zespołu. – Doświadczenia jakie mamy po pierwszej edycji posłużą do jej usprawnienia i skorygowania tam, gdzie będzie to potrzebne. Zespół swoje decyzje będzie podejmować kolegialnie. Zasugerowano, aby to doprecyzować w Zarządzeniu. Tak się stanie. Myślę, że na kolejnych teraz już intensywniejszych spotkania i przy dużo większym zaufaniu, wypracujemy wspólną wersję zasad JBO, by następnie skierować ją do zaopiniowania mieszkańcom – uzupełnia Ewa Sidełko-Paleczny.

Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Tym razem omówione zostaną kwestie związane z naborem propozycji zadań publicznych oraz ich weryfikacja.

Comments are closed.