Archiwum JBO|

image_print

Przyszłość budżetu obywatelskiego, rozpoczęcie pracy komisji oraz wykorzystanie pozostających środków z tegorocznej edycji były przedmiotem spotkania Prezydenta Miasta Pawła Silberta oraz przewodniczących klubów radnych Rady Miejskiej w Jaworznie – Pawła Bańkowskiego, Mariusza Burczego, Wacława Chudzikiewicza, Wiesława Więckowskiego oraz Ewy Zuber.

Uczestnicy spotkania, które odbyło się 28 października br., biorąc pod uwagę pozytywne doświadczenia płynące z realizacji procedury budżetu obywatelskiego na 2014 r. oraz zaangażowanie mieszkańców w proces wyboru zadań, podjęli decyzję o kontynuowaniu przedsięwzięcia oraz rozpoczęciu pracy nad nową jego edycją. W składzie Zespołu, który zajmie się wypracowaniem nowego projektu uchwały o budżecie obywatelskim na 2015 r. znajdą się obok pracowników urzędu także radni, Pan Dawid Serafin jako inicjator budżetu obywatelskiego w Jaworznie oraz przedstawiciele mieszkańców. Pierwsze posiedzenie odbędzie się jeszcze w listopadzie br.

 

Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje wykorzystanie pozostającej kwoty w budżecie obywatelskim po zrealizowaniu pełnej procedury JBO w 2014 r. Na chwilę obecną jest to kwota ok. 206 tys. zł. Zgodnie z ustaleniami propozycje w tym zakresie przedstawią wszystkie kluby. Zdaniem większości pieniądze powinny być zagospodarowane w obszarach, dla których je przydzielono. Ostateczną decyzję poznamy jednak po uzyskaniu opinii prawnej.

Comments are closed.