Archiwum JBO|

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w obszarze Dobra, Góra Piasku, Pieczyska, Szczakowa oraz wielofunkcyjne boisko sportowe przy Gimnazjum nr 5 w obszarze Osiedle Stałe to kolejne projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

W sumie w obszarze Dobra, Góra Piasku, Pieczyska, Szczakowa oddano1225 głosów, z tego 1145 zostało uznanych za ważne, a 80 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów otrzymał projekt pani Agnieszki Kuśnierczyk pod nazwą “Urządzenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Góra Piasku””. Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

 

  • 472 głosy – Kuśnierczyk Agnieszka – “Urządzenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Góra Piasku”(teren przy SP nr 9) – szacunkowy koszt zadania ok. 162.000 zł;
  • 334 głosy – Hapczyk Aldona – “Remont boiska sportowego na Górze Piasku” (teren między ul. Słoneczną i ul.Zdrowia) – szacunkowy koszt zadania ok. 150.000 zł;
  • 175 głosów – Truś Mateusz – “Wymiana nawierzchni boiska szkolnego, zagospodarowanie terenu przy szkole” (teren przy Gimnazjum nr 11) – szacunkowy koszt zadania ok. 125.000 zł;
  • 112 głosów – Kieszek Grażyna – “Plac zabaw” (rejon ul. Wąskiej) – szacunkowy koszt zadania ok. 73.800 zł;
  • 44 głosy – Perończyk Sławomir – “Rozbudowa placu zabaw w parku przy ul. Jaworznickiej” – szacunkowy koszt zadania ok. 61.500 zł;
  • 6 głosów – Wiernek Edyta – “Arteterapia muzyczno-ruchowa” (realizacja cyklu warsztatów z choreoterapii zakończonych imprezą środowiskową) – szacunkowy koszt zadania ok. 25.000 zł;
  • 2 głosy – Wiernek Edyta – “Warsztaty technologii informacyjnych” – szacunkowy koszt zadania ok. 20.000 zł.

Przypomnijmy, że na ten obszar przypada kwota 162 075 złotych.

Z kolei w obszarze Osiedle Stałe mieszkańcy oddali łącznie 1723 głosów, z czego 1387 zakwalifikowano jako ważne, a 336 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów otrzymał projekt pani Barbary Ziętek pod nazwą “Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy gimnazjum nr 5”A tak rozłożyły się głosy w tym obszarze:

  • 1054 głosy – Ziętek Barbara – “Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy gimnazjum nr 5” – szacunkowy koszt zadania ok. 170.000,00 zł;
  • 285 głosów – Wadowski Stanisław – “W centrum osiedla Stałego poszerzenie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych” – szacunkowy koszt zadania ok. 170.000,00 zł;
  • Ochotnicza Straż Pożarna Osiedle Stałe – “Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na terenie remizy OSP Osiedle Stałe. Zagospodarowanie terenu wokół remizy według istniejącego projektu” – szacunkowy koszt zadania ok. 80.000,00 zł.

Na obszar Osiedle Stałe przypada kwota 174 425 złotych.

 

 

 

Comments are closed.