Archiwum JBO|

Rozpoczął się kolejny etap prac związanych z Jaworznickim Budżetem Obywatelskim. 11 lipca komisyjnie otwarto pierwszą urnę – z obszaru “Azot, Bory, Stara Huta”, do której mieszkańcy mogli składać swoje projekty.

Po wyjęciu złożonych wniosków, zespół powołany przez Prezydenta Miasta, od razu przystąpił do sprawdzenie dokumentów pod kątem formalnym. Po dokładnej, niemal dwugodzinnej analizie komisja, składająca się z dwóch pracowników Urzędu Miejskiego, dwóch radnych i trzech mieszkańców, odrzuciła dwie z sześciu złożonych propozycji. Pozytywnie zweryfikowane projekty będą teraz oceniane przez wydziały merytoryczne urzędu, pod kątem prawnym.

W kolejnych dniach będą otwierane urny z kolejnych obszarów konsultacyjnych, a zespoły sukcesywnie będą weryfikowały złożone propozycje mieszkańców. Po zakończeniu tego etapu, na przełomie sierpnia i września ogłoszona zostanie lista poprawnie zgłoszonych zadań, na które w terminie 9-16 września jaworznianie będą mogli oddawać swoje głosy.

Comments are closed.