Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Przemoc domowa, procedura Niebieskiej Karty

Jak jest realizowany system wsparcia dla ofiar przemocy domowej w Jaworznie w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty"?

Kiedy wprowadzono procedurę "Niebieskie Karty"?

Procedura "Niebieskie Karty" funkcjonuje już od 1 października 1998 roku. Aktualnie opiera się na Zarządzeniu nr 162  Komendanta Głównego Policji z 18 lutego 2008r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury "Niebieskie Karty".

Z jakich części składa się "Niebieska Karta"?

Karta A - jest to notatka urzędowa z przebiegu interwencji, służy udokumentowaniu sytuacji, które zaistniały na miejscu zdarzenia.
Zrezygnowano z zapisu zobowiązującego policjantów do uzyskania zgody na przekazanie informacji o rodzinie dotkniętej przemocą, organom administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom, wykonującym zlecone przez nich zadania z zakresu wsparcia i pomocy ofiarom przemocy, gdyż w wyniku konsultacji z Biurem Ochrony Informacji Niejawnych KGP i Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych okazało się, że zgoda taka nie jest potrzebna. Policjant ma jedynie obowiązek do poinformowania ofiary przemocy w rodzinie o możliwości przekazania przez Policję informacji o sytuacji jej rodziny i potrzebie udzielenia jej pomocy, organom ustawowo zobowiązanym do jej udzielenia. zobowiązany jest umożliwić osobie pokrzywdzonej zapoznania się z treścią tej karty.

Karta B - jest to informacja prawna dla ofiary przemocy. Zawiera spis najczęściej popełnianych przestępstw na szkodę najbliższych. Zawiera też adresy i telefony instytucji zajmujących się pomocą ofiarom przemocy domowej.

źródło : www.policja.pl

Kto może założyć "Niebieską Kartę"?

Przeprowadzając interwencję domową policjant z patrolu interwencyjnego wypełnia odpowiedni kwestionariusz (Kartę A), zadając konkretne pytania, co umożliwia skupienie uwagi na faktach bez zbytniego ulegania emocjom. Ułatwia to zapanowanie nad sytuacją zarówno uczestnikom zdarzenia jak i interweniującym policjantom. Policjant wypełnienia kartę A na miejscu lub bezpośrednio po jej zakończeniu.
Poszkodowanej po interwencji policjant zostawia Kartę B zawierającą informację o prawach ofiary przemocy i wzór do opisu przebiegu zdarzenia, oraz informacje w jakich instytucjach i organizacjach szukać pomocy. To rozwiązanie umożliwia zapoznanie się z ważnymi dla osób pokrzywdzonych informacjami w dogodnym dla nich czasie.
Ponadto procedura może zostać zainicjowana podczas wykonywania przez funkcjonariusza wszystkich innych czynności służbowych, jeśli jednocześnie zostaną spełnione dwa warunki: policjant np. dzielnicowy uzyska informację o przemocy w rodzinie lub będzie miał podejrzenie jej występowania oraz konieczne będzie udzielenie pomocy jej ofiarom.

Co jest celem interwencji Policji?

Interwencja jest sygnałem, że w tej rodzinie mamy do czynienia z przestępstwem znęcania się. Należy pamiętać, że sama interwencja policji nie rozwiązuje problemu ofiar przemocy. Celem interwencji policji jest przywrócenie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanym. Podczas interwencji policjant przede wszystkim chroni życie, zdrowie i mienie ofiar, zobowiązany jest udzielić im wszelkiej pomocy, poinformować o przysługujących uprawnieniach oraz placówkach, do których mogą się zwrócić.

Kto otrzymuje wypełnioną podczas interwencji dokumentację?

Wypełniona podczas interwencji karta A jest przekazywana do dzielnicowego, który niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentacji) nawiązuje kontakt z rodziną. Jest on zobowiązany do systematycznych wizyt w środowisku. Nawiązanie kontaktu z rodziną ma pomóc w podjęciu decyzji czy wszczynać kroki prawne czy wystarczy ograniczyć się do działań prewencyjnych wobec sprawcy, np.: pouczyć sprawcę o grożących konsekwencjach,  skierować wniosek o leczenie odwykowe do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
w przypadku stwierdzenia zaniedbywania małoletnich dzieci skierować wniosek do Sądu Rejonowego w Jaworznie Wydział III Rodzinny i Nieletnich.

Czy pomoc społeczna posługuje się procedurą?

Od 1 października 1998r. "Niebieskie Karty" zaczęły również funkcjonować w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Każdy pracownik socjalny po rozeznaniu sytuacji w środowisku w przypadku przemocy domowej może wypełnić formularz "Pomoc Społeczna - Niebieska Karta", który jest przekazywany do policji. Formularz umożliwia bardziej szczegółowe rozeznanie sytuacji w rodzinie oraz potrzeb rodziny. Dalsze postępowanie prowadzone jest w ramach działań dzielnicowego we współpracy z pracownikiem socjalnym i innymi instytucjami.

Na czym polegają działania pracownika socjalnego?

Pracownicy socjalni z racji swoich kompetencji mają możliwość rozpoznania potrzeb rodziny, a także pracy z rodziną nad problemem przemocy. Mogą zmotywować osoby pokrzywdzone do skorzystania z pomocy psychologicznej. Mogą z osobami zainteresowanymi ułożyć plan pomocy, monitorować jego realizację i w razie potrzeby zmieniać go. Podejmują też wspólne z dzielnicowymi interwencje i wymieniają informacje.
Program pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie jest realizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie wspólnie z Komendą Miejską Policji.
Policja w ramach procedury współpracuje z innymi instytucjami pomagającymi ofiarom przemocy na terenie Jaworzna, tj.:

 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie - kierowanie  wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych
 • Sądem Rejonowym w Jaworznie – kierowanie wniosków o podjęcie decyzji wobec sprawców przemocy z uwagi na zaniedbania opiekuńczo-wychowawcze,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworznie -  wystąpienia o udzielenie wsparcia ofiarom przemocy domowej,
 • Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie – realizacja pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie , wymiana informacji, tj. pisemne powiadomienie pracowników OIK o potrzebie objęcia pomocą rodziny w ramach kompetencji. Po powiadomieniu przez Policję pracownik OIK podejmuje działania, tj.: odwiedza środowisko gdzie wcześniej miały miejsce interwencje policji w związku z przemocą domową.

Łączenie kompetencji różnych instytucji nadaje właściwy wymiar procedurze.

Celem wejścia w środowisko jest:

 • zebranie wywiadu rodzinnego wraz z rozeznaniem społecznego wsparcia ofiary przemocy,
 • wnikliwa i wyczerpująca diagnoza sytuacji ofiary przemocy,
 • udzielenie konkretnych informacji o tym co ofiara przemocy sama może zrobić aby skutecznie przeciwdziałać przemocy i jaką pomoc może uzyskać w innych instytucjach,
 • troska o bezpieczeństwo, a w przypadku dużego zagrożenia życia , pomoc w formie schronienia poprzez możliwość skorzystania z mieszkań chronionych należących do Ośrodka Interwencji Kryzysowej,  lub pomoc w podjęciu innych kroków prawnych,
 • udzielenia informacji o formach pomocy udzielanych w OIK, w tym o pomocy terapeutycznej w postaci grupy wsparcia dla ofiar przemocy i pomocy prawnej,
 • udzielenie informacji o formach pomocy dzieciom.
  Należy pamiętać, że w przypadku przemocy potrzebne są oddziaływania terapeutyczne gdyż przemoc fizyczna i psychiczna wywołuje uszkodzenia życia emocjonalnego. Takiej pomocy wymagają kobiety doświadczające przemocy oraz dzieci będące ofiarami przemocy, a także będące świadkami przemocy.

Jakie są najważniejsze cele procedury?

 1. Głównym celem procedury jest skoncentrowanie uwagi na ofiarę przemocy i udzielanie jej wsparcia oraz zapewnienie jej względnego bezpieczeństwa. Dzięki wizytom dzielnicowego ofiara przemocy czuje się zainteresowana ze strony instytucji, a tym samym jej poczucie izolacji społecznej ulega przełamaniu.
 2. Sporządzona notatka jest urzędowym dokumentem, który może być dołączony w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym.
 3. Dzięki Niebieskim Kartom można rozróżnić interwencje domowe typu awantura domowa, bójka, głośna impreza od przypadków interwencji gdzie jest przemoc domowa.
 4. Dla sprawcy przemocy interwencja policji jest sygnałem, że jego zachowanie jest naganne i jest odnotowane. Sprawca nie może czuć się bezkarny.
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • ul. Jagiellońska 9, 43- 602 Jaworzno
 • www.oik.jaworzno.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice