Dzisiaj (10 września 2020 r.), przewodniczący dwóch klubów radnych Rady Miejskiej: Ewa Zuber (JMM) i Wiesław Więckowski (PiS) złożyli – w imieniu radnych JMM i PiS – do Przewodniczącego Rady Tadeusza Kaczmarka pismo wraz z projektem apelu do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie dalszego funkcjonowania Zakładu Górniczego Sobieski w TAURON Wydobycie S.A. – w tym kontynuacji budowy szybu „Grzegorz”.

Projekt, który najprawdopodobniej będzie podejmowany na najbliższej sesji Rady Miejskiej jest odpowiedzią na stanowisko Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Zakładu Górniczego Sobieski w TAURON Wydobycie S.A. wyrażone w piśmie z dnia 28 sierpnia 2020 r. do Rady Miejskiej w Jaworznie.

Radni klubów Prawa i Sprawiedliwości oraz Jaworzno Moje Miasto w piśmie wyrażają zdecydowane stanowisko, iż dalsze funkcjonowanie ZG Sobieski jest kluczową i strategiczną kwestią dla przemysłu energetycznego i wydobywczego w Jaworznie, regionie i kraju. Tym samym radni postanowili zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów w celu zapewnienia w strategii energetycznej dla kraju dalszego funkcjonowania Zakładu Górniczego Sobieski w TAURON Wydobycie S.A. – w tym kontynuacji budowy szybu „Grzegorz”.

Jak podkreślają radni, dalsze funkcjonowanie i rozpoczęte już głębienie szybu „Grzegorz” w Jaworznie daje w perspektywie wieloletniej, gwarancje istnienia jaworznickiej kopalni – udostępni bowiem nowe złoża węgla oraz zapewni niezbędny surowiec energetyczny na czas funkcjonowania nowo powstałego bloku energetycznego 910 MW Nowe Jaworzno, który jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów energetycznych w Polsce, spełniający wyśrubowane normy energetyczne Unii Europejskiej.

W tym celu w Jaworznie powstała również nowa infrastruktura kolejowa łącząca bezpośrednio Zakład Górniczy Sobieski z nowym blokiem energetycznym. Należy wskazać, iż dotychczasowe prace inwestycyjne przy szybie „Grzegorz” to koszt ponad 200 mln zł, a biorąc pod uwagę łączną inwestycję z blokiem 910 MW to już ponad 6 mld zł. Zaniechanie prac przy szybie Grzegorz w konsekwencji przyniesie konieczność importowania węgla do bloku energetycznego i może spowodować w perspektywie czasu utratę prawie 4 tys. miejsc pracy.

Najbliższa sesja Rady Miejskiej planowana jest na koniec września 2020 r.