Od 1 października br. firmy i instytucje zlokalizowane na terenie Jaworzna zostaną wyłączone z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę. Mogą zawrzeć indywidualną umowę z dowolną firmą świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych wpisaną do rejestru działalności regulowanej. Systemem nadal objęci są przedsiębiorcy i instytucje, których siedziba, czy miejsce prowadzenia działalności, zlokalizowane są w budynku, który w części pełni funkcję budynku mieszkalnego, a w części użytkowego.

Na czerwcowej sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Nr XXI/293/2020, Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 4926). Zgodnie z nią z dniem 1 października br. firmy i instytucje (nieruchomości niezamieszkałe) zlokalizowane na terenie miasta zostają wyłączone z systemu odbioru odpadów komunalnych i są zobowiązane do zawarcia indywidualnych umów. Na terenie Jaworzna jest 25 firm uprawnionych do odbioru odpadów i wpisanych do rejestru, w tym Wodociągi Jaworzno Sp. z o. o., z którymi MZNK podpisał umowę na odbiór i przyjmowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich transport do miejsc zagospodarowania. Umowa rozpocznie się pod koniec tego roku.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych dostępny jest na stronie: www.bip.jaworzno.pl.

 

Więcej informacji na stronie MZNK.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here