Nowy traktor z kosiarką bijakową, zakupiony przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, już pracuje. Inwestycja w ten sprzęt przyniesie długofalowe oszczędności i stanowi kolejny krok do rekomunalizacji usług.

Nie od dziś wiadomo, że jeśli posiadamy to, czego nam potrzeba, to nie jesteśmy zależni od innych, co pozwala nam uniknąć dodatkowych kosztów związanych ze zleceniem zadania. Nie oznacza to, że od razu trzeba kupować browar, aby napić się piwa – ale od kilku lat sytuacja na rynku usług i zleceń nie napawa optymizmem samorządowców.

 

Dlatego – także, a może szczególnie – w przypadku gminy ważna jest inwestycja w dobry sprzęt. Niedawno Jaworzno wzbogaciło się o „wypasiony” traktor, który dzięki swoim funkcjom pozwoli obniżyć niektóre koszty czyniąc jednocześnie Miasto bardziej samowystarczalnym. Fabrycznie nowy traktor z kosiarką bijakową dostarczyła firma URSON Sp. z o.o. z Włosienicy. Koszenie nowym traktorem wyklucza konieczność zbioru i wywozu trawy, ponieważ to co kosi od razu zmieli. A to już oszczędność czasu i pieniędzy. Poza tym pracę, którą musiałoby wykonać kilka osób – skoszenie trawy, jej zbiór, załadunek i wywóz – wykonuje jedna osoba, czyli operator traktora. Na dodatek ta gigantyczna maszyna jest pro-ekologiczna, ponieważ drobnica którą rozrzuca jest naturalnym nawozem. A na tym przyroda na pewno zyska.

Nowy sprzęt znajdzie zastosowanie w gminnych przestrzeniach zielonych, co pozwoli na samo utrzymanie ich, bez konieczności zlecania zadania zewnętrznym podmiotom. Inwestycja w traktor to kolejny – tym razem w utrzymanie gminnych terenów zielonych – element rekomunizacji usług, o której wielokrotnie wspomina Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert. Tylko dokonywanie przemyślanych inwestycji sprzętowych (i ludzkich!) pozwoli Miastu szybciej uniezależnić się od konieczności poszukiwania zleceniobiorców i uzależniania się od długich i niepewnych okresów realizacji prac – a ostatnio także od braku chętnych do startowania w przetargach oraz zawyżania oferowanych cen usług poprzez wykorzystywanie sytuacji związanej z brakiem konkurencji.