Pomimo przeciwności Miasto zdecydowało jednak o otwarciu Wodnego Placu Zabaw w bieżącym sezonie. Plac w pełnym zakresie będzie czynny w te wakacje – przynajmniej w drugiej ich części.


Obecna sytuacja nakłada na użytkowników WPZ szereg nowych warunków, zwłaszcza w zakresie zachowania odległości pomiędzy użytkownikami oraz obowiązku zachowania zasad higieny.

 

Jeszcze raz podkreślamy, że z atrakcji korzystać będzie można z zachowaniem obowiązujących w kraju wytycznych dotyczących bezpieczeństwa (dystans społeczny).

Od dzisiaj natomiast, w ramach rozruchu, urządzenia na Wodnym Placu Zabaw będą funkcjonowały w „trybie fontann”, bez możliwości korzystania z nich jeszcze.

 

 

Przypominamy, że z Wodnego Placu Zabaw korzystać można zgodnie z REGULAMINEM umiejscowionym w rejonie toalet, a także widniejącym na naszej stronie internetowej:
http://www.mzdim.jaworzno.pl/wodny-plac-zabaw-plantach/

Elementy placu zabaw są przeznaczone dla dzieci od lat 3, dzieci do lat 7 pod opieką dorosłych i to oni ponoszą za nie odpowiedzialność.

 

Uczulamy, iż na teren obiektu nie wolno wchodzić z psami. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. Osoby przebywające na terenie Wodnego Placu Zabaw są zobowiązane do zachowania czystości i porządku.

 

Oczywistym jest, że nie wolno niszczyć urządzeń zabawowych. Zabronione jest również wchodzenie do niecki głównej w brudnym obuwiu, które może pozostawiać ślady na nawierzchni – dopuszczalne są buty przeznaczone do wody, a poruszanie się bez obuwia odbywa się na własną odpowiedzialność.

 

Przypominamy, że teren obiektu jest monitorowany. W godzinach otwarcia placu pracuje tam obsługa. Wszelkie przypadki łamania regulaminu będą skutkowały interwencją Straży Miejskiej.

 

Oczywiście rozwój sytuacji sanitarnej w kraju i w regionie jest możliwy w każdą stronę – tak więc decyzję ostateczne co do sposobu pełnego udostępnienia WPZ mogą ulegać zmianom i modyfikacjom.

Źródło: MZDiM w Jaworznie