Trudna sytuacja finansowa spowodowana zmniejszonymi wpływami do budżetu gminy z podatków, wywołana głównie skutkami pandemii COVID-19 spowodowała, że nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych w budżecie gminy na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła, jak również do wymiany urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych w Jaworznie.

W bieżącym roku w budżecie zarezerwowanych na ten cel zostało 750 tys. złotych – dotychczas podpisanych zostało 250 umów na dotację do kotłów oraz 4 umowy na dotacje do wymiany urządzeń do CWU. Aktualnie trwa realizacja przedsięwzięć przez osoby, z którymi Gmina zawarła umowy, część z umów została już rozliczona.

 

Na liście rezerwowej oczekuje już ponad 60 wniosków.
Jeżeli po rozliczeniu udzielonych dotacji pojawią się niewykorzystane środki finansowe zostaną one przeznaczone „na kolejne” wnioski z przedmiotowej listy.
Gmina Miasta Jaworzna nie gwarantuje osobom, które dotychczas złożyły wnioski na tzw. listę rezerwową, że zostanie przyznana im dotacja – o czym Wnioskodawcy byli informowani na bieżąco przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

 

Należy pamiętać, że nadal można składać wnioski w ramach programu „Czyste powietrze” , który jest ogólnopolskim program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła.

 

Tu należy wziąć pod uwagę, iż od 15 maja 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej modyfikuje zasady przyznawania dotacji w ramach tego programu.
W związku z tym, wnioski przyjmowane od 15 maja br. składane będą na zmienionych formularzach, a dotacja udzielona zostanie w oparciu o nowe zasady.