Stanowisko Gminy ws. otwarcia miejskich przedszkoli i żłobków

Informujemy, że ze względu na konieczność dostosowania miejsc opieki nad dziećmi do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, nie jest możliwe otwarcie publicznych przedszkoli i żłobka (dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Jaworzna) już od 6 maja br.

Pozytywną rekomendację dla podjętych działań i decyzji prezydenta miasta, wydał miejski Sztab Kryzysowy COVID-19 Jaworzno.

 

Musimy przygotować się do spełnienia nowych norm sanitarnych oraz zapewnienia – zgodnego z nowymi zaleceniami – właściwego poziomu bezpieczeństwa dla dzieci i personelu. Do wszystkich tych działań podchodzimy z najwyższą starannością i rozwagą tak, by dzieci mogły bezpiecznie spędzać czas w przedszkolach i żłobkach. Obecnie dyrektorzy miejskich placówek weryfikują wśród rodziców zainteresowanie powrotem dzieci do żłobka i przedszkoli miejskich – mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert.

 

Po etapie przygotowawczym, na który przyjęto okres ok. tygodnia, Gmina będzie informować rodziców oraz opinię publiczną o podjętych działaniach oraz o planowanym terminie otwarcia, który nie nastąpi wcześniej niż 11 maja br. Przy podejmowaniu ostatecznych decyzji, szczególnie pod uwagę brana będzie aktualna sytuacja epidemiczna w mieście i regionie.