Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o silnym wietrze m.in. dla naszego regionu. W przypadku ewentualnych szkód wyrządzonych przez żywioł, zgłoszenia należy kierować do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Prognozy dla m.in. naszego miasta nie są najlepsze – IMGW ogłosiło tutaj II stopień zagrożenia.

Przewidywane skutki silnego wiatru, który może nawiedzić nasz region, to możliwe uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie (łamanie gałęzi, wyrywanie drzew o płytkim systemie korzeniowym), uszkodzenia linii napowietrznych.

 

W przypadku zauważenia jakichkolwiek szkód lub zagrożeń, należy zgłosić je do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dzwoniąc pod numer tel. 32 61-81-890.

 

 

Aktualne komunikaty pogodowe

można śledzić na bieżąco

na stronie IMGW, w zakładce „Ostrzeżenia”.