Pierwsze trzy kwartały tego roku to dla Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady większe przychody ze sprzedaży, ale w związku z płatnościami na rzecz Skarbu Państwa to równocześnie niższy zysk netto. 

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, zwiększyła swoje przychody o ok. 4,3 proc., do 266,2 mln zł. Wypracowano zysk netto na poziomie 46,8 mln zł, o ok. 68 proc. niższym niż w pierwszych trzech kwartałach 2018 r.

 

Spadek zysku netto w stosunku do roku 2018 związany jest m.in. z płatnościami na rzecz Skarbu Państwa, które wynikają ze zobowiązań koncesjonariusza – Stalexportu Autostrady Małopolskiej S.A. – zapisanych w Umowie Koncesyjnej. Stanowią one udział Skarbu Państwa w zyskach z projektu A4 Katowice-Kraków. Podstawą ich kalkulacji jest wysokość środków pieniężnych do podziału, które wyliczane są po pokryciu kosztów projektu oraz zasileniu wymaganych rachunków rezerwowych. W okresie trzech kwartałów 2019 r. koszty związane z płatnościami na rzecz Skarbu Państwa wyniosły 88,8 mln zł.

 

Jeśli chodzi o natężenie ruchu na autostradzie to wzrosło o ok. 0,7 proc. w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 roku i wyniosło średnio ok. 46,4 tys. pojazdów na dobę. Wzrost odnotowano zarówno w przypadku samochodów osobowych (0,6 proc.), jak i ciężarowych (0,8 proc.).

 

Przychody z tytułu poboru opłat za przejazd ww. odcinkiem autostrady wyniosły 263,2 mln zł i wzrosły o 4,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, głównie za sprawą zmiany stawek za przejazd dla samochodów ciężarowych od 1 marca 2019 r.

 

Przez trzy kwartały 2019 r. systematycznie zwiększała się liczba użytkowników elektronicznego poboru opłat A4Go. Do tej pory wydano już ponad 35 tys. urządzeń pokładowych. W lipcu tego roku uruchomiono kolejną metodę płatności za przejazd – tzw. videotolling, polegający na umożliwieniu przejazdu użytkownika zaraz po rozpoznaniu numeru rejestracyjnego jego pojazdu. W tej chwili transakcje elektroniczne na A4 Katowice-Kraków stanowią w sumie blisko 16 proc. wszystkich transakcji.

 

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w minionych kwartałach 2019 r. należały: modernizacja odwodnienia, remonty obiektów mostowych, a także kontynuacja wymiany nawierzchni autostrady, prowadzona w trybie, który pozwolił na minimalizowanie utrudnień w ruchu i zachowanie dwóch pasów ruchu dla każdego kierunku jazdy.

 

###

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. Filarami Grupy są: Stalexport Autostrada Małopolska S.A., koncesjonariusz autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem oraz VIA4 S.A., operator tego odcinka. Wieloletnie doświadczenie Stalexport Autostrady S.A. oraz jej strategicznego inwestora – Atlantia S.p.A. pozwala Spółce oferować najwyższy standard usług na rynku autostradowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Stalexport Autostrady S.A., będąca współwłaścicielem biurowca w centrum Katowic oraz spółki zarządzającej tą nieruchomością – Biuro Centrum Sp. z o.o., prowadzi również działalność związaną z wynajmem powierzchni biurowych i miejsc parkingowych.

IPRA