Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jaworzna od 12 listopada 2019 r. wprowadzone zostaną zmiany w Wykazie osób i dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wykonywanych przez PKM Spółka z o.o. w Jaworznie.

12 listopada w autobusach PKM Jaworzno tracą ważność Karty Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej. Zamiast nich respektowane będą krajowe Karty Dużej Rodziny. Podsumowując – rodziny wielodzietne nie stracą przysługujących im ulg, jednak przy kontroli trzeba będzie okazać inny niż dotychczas dokument.

 

Pełna treść dokumentu zawierająca wykaz osób uprawnionych do ulg dostępna po kliknięciu tutaj.