Kolejne spotkanie Prezydenta Miasta z Mieszkańcami w sprawie Garbarni za nami. O ile Prezydent i przedstawiciele Mieszkańców szukają rozwiązań mających zmniejszyć uciążliwości „zapachowe”, o tyle odgórne przepisy wydają się blokować niektóre działania. 

 

3 października w Urzędzie Miejskim Prezydent Miasta Paweł Silbert spotkał się z Mieszkańcami Szczakowej, by porozmawiać o Garbarni i omówić działania podejmowane w ostatnich tygodniach . Wśród obecnych znalazł się także przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który przedstawił i omówił raport z zakończonej właśnie kontroli. Ta wykazała kilka nieprawidłowości, jednak obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają -zdaniem Inspektoratu – na poczynienie konkretnych działań, ponieważ Garbarnia jest w trakcie modernizacji. Mieszkańcy zwrócili jednak uwagę, że ta przedłużana inwestycja ciągnie się już od 10 lat. Pewnym pocieszeniem jest to, że – jak poinformował na spotkaniu Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM T. Jałyński – w zaznaczonym terminie do końca września b.r. przedstawiciele zakładu złożyli dokumentację dotyczącą budowlanych aspektów inwestycji.

Gdy modernizacja zostanie już zakończona, wtedy – o ile wykonane zostaną wszelkie inwestycje narzucone przepisami prawa budowlanego i środowiskowego – za każde uchybienie inspektorzy WIOŚ móc będą wyciągnąć konsekwencje, a w ostateczności nawet zamknąć zakład. Tak więc – im szybciej zakład skończy – przyznajmy: dość ślimaczącą się – modernizację, tym szybciej możliwe będzie egzekwowanie usunięcia ewentualnych uchybień i wyciąganie konsekwencji.