Dzięki interwencji Urzędu Miejskiego w Jaworznie nie tylko odstąpiono od umorzenia śledztwa ws. firmy Clif, ale też włączono je do śledztwa Prokuratury Regionalnej w Katowicach w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się składowaniem, wbrew przepisom, odpadów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. 

 

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Katowicach obejmuje m.in. wątek składowania w Odonowie niebezpiecznych odpadów pochodzących z firmy Clif. Składowaniem zajmowała się zorganizowana i ustalona obecnie grupa przestępcza. Częścią tych odpadów był transport 48 beczek realizowany przez tę samą osobę, która odpowiadała za transport niewłaściwie oznakowanych beczek zawierających niebezpieczne substancje. Także odpady z Odonowa mogły zostać przewiezione do nas.

Ujawnienie sytuacji, jaka miała miejsce w Odonowie i powiązania z jaworznickim oddziałem Clifu na pewno rzucą nowe światło na sprawę firmy. Łączność podmiotowa i przedmiotowa obu postępowań – w sprawie działania firmy Clif w Jaworznie oraz w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się od września 2017 do kwietnia 2019 na terenie Zawiercia, Częstochowy i innych miast w Polsce nielegalnym składowaniem substancji (obejmującym również wątek beczek z Odonowa) pozwoliła na włączenie sprawy firmy Clif do dużego śledztwa o zasięgu regionalnym, wymierzonym przeciwko mafii odpadowej.