Nawiązując do ostatniej informacji odnośnie zawieszenia działalności jaworznickiego punktu konsultacyjnego odnośnie naboru wniosków w ramach programu Czyste Powietrze (https://www.facebook.com/jaworznoPL/posts/1164639537059059) informujemy, że Punkt konsultacyjny obsługiwany przez WFOŚiGW zostanie wznowiony.

Osoba do konsultacji dostępna będzie dostępna w każdą środę od 9:00 – 14:00 przy ul. Krakowskiej 9 na drugim piętrze.

W przypadku ewentualnej rezygnacji z możliwości weryfikacji wniosków przez pracownika WFOŚiGW zadanie to zgodnie z będącym w trakcie podpisywania porozumieniem pomiędzy Funduszem a Gminą Miasta Jaworzna przejmie Wydział Ochrony Środowiska UM.