Po pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 jaworznickie licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia wciąż dysponują wolnymi miejscami dla absolwentów szkół podstawowych (75 miejsc) oraz absolwentów gimnazjuw (64 miejsca). Znaczy to, że w obecnej rekrutacji nie zdarzyła się sytuacja, w której zabrakłoby dla kogoś miejsca w szkole.

Łącznie w tym roku szkołę podstawową ukończyło w Jaworznie 761 uczniów, gimnazjum zaś 660 uczniów i dla nich wszystkich Gmina zabezpieczyła miejsca w szkołach ponadpodstawowych, w zaplanowanych 50 oddziałach.

16 lipca opubikowane zostały listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów i teraz, do 24 lipca uczniowie są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przydzielonego oddziału, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów komisje rekrutacyjne opublikują 25 lipca, a dzień później rozpocznie się nabór na wolne miejsca w rekrutacji uzupełniającej (poza systemem elektronicznego naboru).