Od dziś prawo wjazdu na Rynek Główny mają tylko osoby posiadające zezwolenie od jego zarządcy. Dzięki temu skończy się traktowanie tego miejsca – oddanego pieszym – jako dodatkowego parkingu. 

Stosowne oznakowanie i regulamin nie były wystarczające. Chociaż wjazd na Rynek odbywał się za zezwoleniem i dopuszczał postój do 15 minut, to mieszkańcy często traktowali go jako dodatkową przestrzeń do parkowania. Dlatego decyzją MZDiM od dziś wjazd na Rynek odbywa się na nowych zasadach.

Dziś o godz. 8:00 zostały uruchomione słupki blokujące wjazd na Rynek. Opuścić je mogą jedynie osoby posiadające pilota do uruchomienia systemu zwalniającego. A o urządzenie to mogły wystąpić tylko osoby posiadające zezwolenie na wjazd na Rynek i postój do 15 minut. Każdy, komu przysługuje pilot (Mieszkańcy, przedsiębiorcy), dostanie również instrukcję obsługi (wraz z informacją. m. in. o tym, że słupki po 15 sekundach zamykają się samoczynnie, czy o zasadach postępowania w przypadku ewentualnej awarii słupków). Służby ratunkowe i porządkowe również otrzymały piloty umożliwiające wjazd, mimo że mają one możliwość korzystania z drogi pożarowej.

 

P.S.

Jak widać na załączonym zdjęciu, Straż Miejska już czeka na nieposłusznych. Jednak wbrew temu, co widać na zdjęciu, ani zarządca Rynku, ani służby porządkowe nie będą pełnić dyżurów by opuszczać słupki – dziś stacjonują tylko do pomocy i instruktarzu, jeśli okażą się one niezbędne.