Najlepsze znane metody zwalczania krocionogów to:

 
1. Działania profilaktyczno – higieniczne
Działania profilaktyczno – higieniczne mają na celu niedopuszczenie do obecności i rozwoju szkodników na posesjach i w budynkach. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zapewnienie owadoszczelności pomieszczeń oraz utrzymywanie w czystości terenów wokół domostw. Staranne sprzątanie wpływa na niepokojenie krocionogów oraz usuwanie źródeł pożywienia, które mogłyby one wykorzystywać. Profilaktyka polega na tworzeniu warunków utrudniających owadom bytowanie: odcięciu dostępu do wody i pokarmu, likwidowaniu kryjówek, niedopuszczenie do powstawania miejsc wylęgu larw. Zatem na terenie wokół budynku należy zadbać o właściwy stan higieniczno – porządkowy: regularnie kosić trawę, ścinać gałęzie drzew przylegających do budynków, usuwać pnącza z elewacji zewnętrznej;
-pojemniki i kontenery na odpadki szczelnie przykrywać, a ich zawartość regularnie opróżniać;
– usuwać z podwórek stare, zmurszałe deski i inne przedmioty stanowiące dla krocionogów ciemne, wilgotne kryjówki
– usuwać natychmiast gnijące resztki produktów roślinnych

 
2.Metoda nieinwazyjna
Metoda ta polega na zwalczeniu szkodników sposobami naturalnymi, bez użycia środków chemicznych, np. budowaniu różnych pułapek nęcących i w tym celu należy:
– wykopać dołki z kawałkami bulw ziemniaków lub marchwi (pułapki pokarmowe) – w nich gromadzą się krocionogi – po tygodniu (w razie potrzeby częściej) wykopać i zniszczyć szkodniki;
– rozkładać przynęty przygotowane z otrąb, cukru i insektycydu. Może być też pokrojona sałata lub rzodkiewki opryskane Foschlorem płynnym 25 – po zgromadzeniu się krocionogów w miejscu pułapki zebrać je i zniszczyć.

 
3. Metoda inwazyjna
Metoda ta polega na bezpośrednim zwalczaniu krocionogów środkami chemicznymi i w tym celu należy:
– glebę odkażać termicznie, szczególnie ziemię kompostową, która bywa silnie zasiedlona przez krocionogi;
– stosować granulaty doglebowe (np. Basudin 10 G lub Diazinon 10 G w dawce 80 -120 kg na hektar);
– przeprowadzić oprysk posesji w następujący sposób: opryskać zewnętrzne ściany budynków do wysokości 1 metra i pas przylegającego terenu do fundamentu budynków o szerokości do 2 m, następnie otwory wejściowe i korytarze w miejscu styku ścian z podłogą. W razie potrzeby zabieg opryskiwania należy powtórzyć w odstępach kilkudniowych. Zalecany jest jeden z następujących preparatów: K-Othrine, Scorpion, Empire 20, Tenopa 060 S.C. lub Solfac WP 10. Preparaty te nie są szkodliwe dla ludzi i zwierząt;
– pola wapnować i stosować właściwe nawożenie mineralne.