Wraz z Miejską Biblioteką Publiczną zapraszamy do włączenia się w akcję renowacji najstarszych i zarazem najcenniejszych zbiorów naszej Książnicy. Dzięki hojności czytelników biblioteka pozyskała publikacje z poprzednich stuleci, nawet siedemnastowieczne! Niestety są one w bardzo złym stanie technicznym, dlatego potrzebne są fundusze na ich renowację. 

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy w darze od Czytelników sześć publikacji z XVII-XIX w. Najstarszy starodruk „Rok niebieski albo przewodnik do szczęśliwey wiecznośći, Iezvsowi Krolowi Niebieskiemv i Maryi Krolowey Niebieskiey…” powstał w 1697 r. w drukarni I.K.M. Kollegium Societatis Jesu w Kaliszu. Drugi zabytek piśmienny pt. „Odrobiny z stołu królewskiego królowy nieba y ziemi nayświętszey Bogarodzicy panny Maryi, historyą, łaskami y cudami obrazu częstochowskiego na Jasney Górze od S. Łukasza, na cyprysowym stole iey malowanego…” , pochodzi z 1720 lub 1757 r. Kolejne wydawnictwa datujemy na początek XIX i XX wieku. Darowizna starodruków i książek zabytkowych w ogromnym stopniu determinuje kolejne nasze starania w zakresie rozszerzenia programu odnowy zbiorów.Podarowane druki są w bardzo złym stanie technicznym i wymagają zaawansowanych prac z zakresu konserwacji papieru oraz skóry. Program renowacji obejmie m.in.: badania specjalistyczne, dezynfekcję obiektów, demontaż książek, konserwację kart i opraw, montaże bloków z oprawami. Ze względu na skalę zniszczeń, a także specyfikę wydawnictw, planowane zabiegi są niezwykle kosztowne – informują pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

 

Do tej pory biblioteka mogła liczyć na pomoc Fundacji KGHM Polska Miedź, ale może się okazać, że ewentualne dalsze wsparcie nie wystarczy na objęcie rewitalizacją wszystkich posiadanych publikacji. Stąd gorący apel do Państwa – nawet najmniejsza wpłata, zasilająca nasze fundusze, będzie wielkim gestem urealniającym realizację tego niezwykle ważnego przedsięwzięcia. Darowizny pieniężne z dopiskiem „Akcja – renowacja” można wpłacać na konto bankowe biblioteki: PEKAO S.A.: 4212 4013 56 1111 0010 4633 3990

 

Jesteśmy przekonani, że obok śladów kształtującej nas historii nie można przejść obojętnie. To one utwierdzają nas w poczuciu, że nie jesteśmy osobnymi bytami, ale społecznością, która ma swoją tradycję, kulturę i korzenie – to bezcenny kapitał, w który warto dalej inwestować.

Razem możemy odbudować wspólne dziedzictwo!