Dziś rano śląscy i małopolscy policjanci antyterroryści wkroczyli do oddziałów firmy Clif ze Skawiny, która również ma swoją siedzibę w Jaworznie. Zatrzymano kilkanaście osób, m.in. pracowników firmy oraz prokurenta spółki. 

 

Około południa przy jaworznickim oddziale Clifu były jedynie dwa samochody osobowe. na krakowskich numerach rejestracyjnych. Jednak jak udało nam się ustalić, Małopolska Policja zapowiedziała w naszej Komendzie, że planuje dziś większą akcję na terenie Jaworzna. Funkcjonariusze nie zdradzili jednak szczegółów dotyczących miejsca i działań. Ogólnopolskie doniesienia pozwalają jednak potwierdzić, że chodziło o firmę Clif. Akcja w całym kraju miała miejsce w godzinach porannych.

 

Przypomnijmy, że dzięki dobrej współpracy urzędników ze służbami (nie tylko miejskimi, ale też wojewódzkimi ze Śląska i Małopolski) Clif w naszym mieście nie miał łatwo. Prezydent Miasta Jaworzna decyzją administracyjną cofnął firmie zezwolenie na zbieranie odpadów. Niestety – zgodnie z prawem – firma Clif odwołała się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zgodnie z przepisami do czasu zapadnięcia ostatecznej decyzji – działalność ZGODNA Z WCZEŚNIEJSZYMI ZEZWOLENIAMI mogła być kontynuowana. Do 5 września 2018 r. organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów był Starosta Miasta Jaworzna. W związku ze zmianą ustawy o odpadach, organem właściwym do wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów w ilości powyżej 3000 Mg na rok jest Marszałek Województwa Śląskiego. Zgodnie z nowymi zapisami, firmy posiadające zezwolenie na zbieranie odpadów, są zobowiązane wystąpić o nowe zezwolenia do 5 września 2019 r. Przy czym w przypadku przedsiębiorstw zbierających rocznie więcej niż 3 000 ton odpadów, zezwolenie wydaje już nie Starosta lecz Marszałek Województwa. Clif zadeklarował, że zbiera rocznie więcej niż 3 000 ton odpadów, w związku z powyższym Prezydent Miasta Jaworzna utracił właściwość rzeczową do wydawania zezwoleń w zakresie zbierania odpadów dla ww. Spółki. Wszelkie czynności związane ze zbieraniem odpadów, w tym zmiany w posiadanym zezwoleniu dla Clif Sp. z o. o. prowadzi Marszałek Województw Śląskiego.

 

Przez ostatnie miesiące na naszym portalu i profilu na FB wspominaliśmy o akcjach, jakie miały miejsce na terenie Clifu w Jaworznie. Zarówno urzędnicy, jak i służby porządkowe zawsze reagowały na każde zgłoszenie. Jak się dowiadujemy, Wydział Ochrony Środowiska UM obecnie rozpatruje wniosek firmy o wydanie kolejnej decyzji środowiskowej związanej z działalnością w mieście. Wydaje się, że ostatnie- a zwłaszcza dzisiejsze- doświadczenia z firma pozwalają oczekiwać, że decyzja UM nie będzie korzystna dla podmiotu. Oczywiście strona ma zawsze prawo odwołać się do SKO które -być może- jednak także nie wykaże się zbytnim „formalizmem urzędniczym” (aczkolwiek na to władze Miasta wpływu już nie mają).