Dziś Dzień Konsumenta. W związku z tym publikujemy życzenia od Miejskiej Rzecznik Konsumenta – Krystyny Banasik oraz porady dotyczące zawierania umów z przedsiębiorcami.

 

Z okazji Światowego Święta Konsumentów, które przypada 15 marca, życzę Konsumentom
zadowolenia z dokonanych zakupów, udanych transakcji, korzystnych i prawidłowo realizowanych umów konsumenckich, dobrej jakości zakupionych towarów oraz poszanowania praw konsumentów przez przedsiębiorców.

Krystyna Banasik
Miejski Rzecznik Konsumentów

KONSUMENCIE ZAWIERAJĄC UMOWĘ Z PRZEDSIĘBIORCĄ BĄDŹ ROZWAŻNY I PRZEZORNY. OSTROŻNOŚĆ POZWOLI CI UNIKNĄĆ WIELU KŁOPOTÓW ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ NA ZAWARCIE UMOWY POWINIENEŚ:
– dokładnie zrozumieć, co proponuje przedsiębiorca, z którym zamierzasz zawrzeć umowę;
– zapoznać się z wszelkimi postanowieniami umownymi, bowiem zawarcie umowy nierzadko może pociągać za sobą bardzo kosztowny obowiązek ich wypełnienia;
– nie ulegać zbyt szybko namowom przedsiębiorcy do zawarcia umowy – nakłanianie do pospiesznego zawarcia umowy powinno wzmóc czujność konsumenta;
– zastanowić się, czy koniecznie w ten sposób i w tym miejscu musisz kupić daną rzecz – dotyczy to zwłaszcza sprzedaży na targowiskach, sprzedaży akwizycyjnej tzn. w naszym domu, miejscu pracy lub na ulicy oraz „na odległość” czyli m.in. w sklepach internetowych, za pośrednictwem telefonu lub telefaksu, z użyciem zamówienia wydrukowanego wraz z reklamą w gazecie lub w nadesłanym do domu katalogu;
– zanim zdecydujemy się na zakup określonego towaru sprawdźmy, czy rzeczywiście cena jest dla nas najkorzystniejsza. Może się bowiem okazać, że ten sam towar w innym sklepie kosztuje mniej;
– nie zapominajmy, że jeśli produkt jest wadliwy, zawsze przysługuje nam prawo do reklamacji. Prawo to przysługuje nam także wtedy gdy kupiliśmy coś na wyprzedaży. Reklamację składamy u sprzedawcy – najlepiej na piśmie. Gdy została udzielona gwarancja, wtedy możemy zgłosić reklamację gwarantowi. Prawo wyboru między obiema możliwościami należy do nas, jeśli kupiony produkt nie ma wad, a jedynie – po namyśle – stwierdzamy, że nam się po prostu nie podoba, to tylko od dobrej woli sprzedawcy zależy, czy przyjmie go z powrotem i zwróci nam pieniądze.
Konsumencie pamiętaj, iż okazje nierzadko bywają złudne ale często bardzo kosztowne.

Miejski Rzecznik Konsumentów

Dzisiejszy materiał otwiera nasz nowy cykl – na portalu będziemy publikować materiały dotyczące praw konsumenta, autorstwa lub powstające przy współpracy Miejskiej Rzecznik Konsumentów.