W tym roku Publiczne Służby Zatrudnienia obchodzą wyjątkowe święto. Jest nim setna rocznica podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, dekretu o organizacji urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami w dniu 27 stycznia 1919r.

To początek świadomej i odpowiedzialnej polityki państwa Polskiego, której celem było i wciąż jest skuteczne wspieranie zarówno osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,ale i samych pracodawców.

Minione stulecie dla służb zatrudnienia podobnie jak całego państwa polskiego nie było łatwe w związku z licznymi kryzysami gospodarczymi, konfliktami społeczno – narodowymi jak i politycznymi. Ratunkiem dla setek tysięcy ludzi były wówczas urzędy pracy zajmujące się wypłatą zasiłków pieniężnych, ale i organizacją robót publicznych, które wielu rodzinom pozwalały przetrwać najtrudniejsze chwile.

Po II Wojnie Światowej na mocy dekretu o urzędach zatrudnienia, który obowiązywał aż do 1989r. państwo miało monopol na prowadzenie pośrednictwa pracy, które często było fikcją.

W 1989r. po odzyskaniu wolności uchwalono niezwykle istotną ustawę o zatrudnieniu, która stanowiła podwaliny pod współczesne służby zatrudnienia.

Dzisiejsze urzędy pracy to już zupełnie inne instytucje, ale to też inna historia pisana przez obecnych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia

Początki Urzędu Pracy w Jaworznie sięgają roku 1990, wówczas Rejonowe Biuro Pracy podlegało pod Urząd Wojewódzki w Katowicach. Od 1 października 1990r. do 31 grudnia 1992r. Rejonowe Biuro Pracy było w strukturach Urzędu Rejonowego w Chrzanowie, a od 1 stycznia 1993 r. został wyodrębniony System Urzędów Pracy, w skład którego weszły Rejonowe Urzędy Pracy, jako administracja specjalna. Od tej chwili Urzędy Pracy stały się jednostkami samodzielnymi.

Po dokonanej reformie podziału administracyjnego od 1 stycznia 1999r. funkcjonujemy jako Powiatowy Urząd Pracy, który zgodnie z ustawami wdrażającymi reformę ustrojową Państwa z dniem 1 stycznia 2000r. stanowi powiatową administrację zespoloną

Z Wydziału Zatrudnienia do pracy w Rejonowym Biurze Pracy oddelegowanych zostało 7 Pracowników, którzy od tego momentu zaczęli tworzyć nowe struktury.
Według stanu na 1 stycznia 1993r. zatrudnionych było już 14 Pracowników.
Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie zatrudnionych jest 64 Pracowników, którzy są specjalistami w zakresie rynku pracy.

 

IPRA