Wczoraj na terenie zakładu w Jaworznie została przeprowadzona kontrola, będąca efektem nieścisłości ewidencyjnych ujawnionych w siedzibie na terenie Skawiny. 

 

O działalności firmy Clif w naszym mieście pisaliśmy kilkakrotnie na portalu. Wczoraj na naszym Facebooku opublikowaliśmy informację o akcji, jaka miała miejsce na terenie zakładu. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wraz z Policją, Strażą Pożarną oraz prokuraturą z Jaworzna i Krakowa weszli na teren firmy, gdzie odkryli beczki z podejrzanymi substancjami.
Do 5 września 2018 r. organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów był Starosta Miasta Jaworzna. W związku ze zmianą ustawy o odpadach, organem właściwym do wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów w ilości powyżej 3000 Mg na rok jest Marszałek Województwa Śląskiego. Zgodnie z nowymi zapisami, firmy posiadające zezwolenie na zbieranie odpadów, są zobowiązane wystąpić o nowe zezwolenia do 5 września 2019 r. Przy czym w przypadku przedsiębiorstw zbierających rocznie więcej niż 3 000 ton odpadów, zezwolenie wydaje już nie Starosta lecz Marszałek Województwa. Clif zadeklarował, że zbiera rocznie więcej niż 3 000 ton odpadów, w związku z powyższym Prezydent Miasta Jaworzna utracił właściwość rzeczową do wydawania zezwoleń w zakresie zbierania odpadów dla ww. Spółki. Wszelkie czynności związane ze zbieraniem odpadów, w tym zmiany w posiadanym zezwoleniu dla Clif Sp. z o. o. prowadzi Marszałek Województw Śląskiego. Jak się dowiedzieliśmy – wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z nową właściwością, został przekazany przez Wydział Ochrony Środowiska jaworznickiego magistratu, a Marszałek poprzez załączone dokumenty został poinformowany o znanych jaworznickim urzędnikom dotychczasowych relacjach wnioskodawcy w miejscach w których prowadził on swoją działalność.

 

Sprawa kontroli prowadzona jest przy współpracy z WIOŚ w Katowicach i stałym kontakcie z WIOŚ w Krakowie. Krakowski WIOŚ przeprowadził w styczniu kontrolę zakładu w Skawinie, gdzie odkryto nieprawidłowości ewidencji odpadów. Prokurent spółki poinformował inspektorów, że odpady, których brakuje na terenie zakładu, zostały przewiezione do Jaworzna. Pracownicy WIOŚ z Katowic postanowili zweryfikować prawdziwość złożonych oświadczeń i przeprowadzić kontrole w siedzibie firmy w Jaworznie. Niestety, mimo uprawnień, nie zostali wpuszczeni na teren zakładu. Inspektorzy udali się do Jaworzna w dniach 29 i 30 stycznia, bez zapowiedzi, gdyż jednostka ta nie musi informować podmiotu o tym, że przyjedzie na kontrolę. Osoby obecne na terenie zakładu przy ul. Chopina odmówiły wpuszczenia inspektorów, gdyż nie czuły się upoważnione do udostępnienia terenu i składania wyjaśnień oraz kontaktu z właścicielami Spółki.

 

Sprawą zajmują się też równolegle dwie prokuratury – Rejonowa w Jaworznie i Okręgowa w Krakowie. Ze względu na rangę problemu, w trybie pilnym, przeprowadzono kolejną kontrolę. Tym razem inspektorom udało się wejść na teren Clifu, obecni byli też prokuratorzy z Jaworzna i Krakowa, Straż Pożarna i Policja. Podczas kontroli pobrano próbki z beczek odkrytych na terenie zakładu. Teraz pozostaje czekać na wyniki badań i kolejne kroki służb wojewódzkich. Mamy nadzieję, że takie działanie jak nie wpuszczenie kontrolujących służb na teren zakładu zostaną właściwie ocenione przez właściwe organy państwowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here