Wczoraj na terenie zakładu w Jaworznie została przeprowadzona kontrola, będąca efektem nieścisłości ewidencyjnych ujawnionych w siedzibie na terenie Skawiny. 

 

O działalności firmy Clif w naszym mieście pisaliśmy kilkakrotnie na portalu. Wczoraj na naszym Facebooku opublikowaliśmy informację o akcji, jaka miała miejsce na terenie zakładu. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wraz z Policją, Strażą Pożarną oraz prokuraturą z Jaworzna i Krakowa weszli na teren firmy, gdzie odkryli beczki z podejrzanymi substancjami.
Do 5 września 2018 r. organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów był Starosta Miasta Jaworzna. W związku ze zmianą ustawy o odpadach, organem właściwym do wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów w ilości powyżej 3000 Mg na rok jest Marszałek Województwa Śląskiego. Zgodnie z nowymi zapisami, firmy posiadające zezwolenie na zbieranie odpadów, są zobowiązane wystąpić o nowe zezwolenia do 5 września 2019 r. Przy czym w przypadku przedsiębiorstw zbierających rocznie więcej niż 3 000 ton odpadów, zezwolenie wydaje już nie Starosta lecz Marszałek Województwa. Clif zadeklarował, że zbiera rocznie więcej niż 3 000 ton odpadów, w związku z powyższym Prezydent Miasta Jaworzna utracił właściwość rzeczową do wydawania zezwoleń w zakresie zbierania odpadów dla ww. Spółki. Wszelkie czynności związane ze zbieraniem odpadów, w tym zmiany w posiadanym zezwoleniu dla Clif Sp. z o. o. prowadzi Marszałek Województw Śląskiego. Jak się dowiedzieliśmy – wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z nową właściwością, został przekazany przez Wydział Ochrony Środowiska jaworznickiego magistratu, a Marszałek poprzez załączone dokumenty został poinformowany o znanych jaworznickim urzędnikom dotychczasowych relacjach wnioskodawcy w miejscach w których prowadził on swoją działalność.

 

Sprawa kontroli prowadzona jest przy współpracy z WIOŚ w Katowicach i stałym kontakcie z WIOŚ w Krakowie. Krakowski WIOŚ przeprowadził w styczniu kontrolę zakładu w Skawinie, gdzie odkryto nieprawidłowości ewidencji odpadów. Prokurent spółki poinformował inspektorów, że odpady, których brakuje na terenie zakładu, zostały przewiezione do Jaworzna. Pracownicy WIOŚ z Katowic postanowili zweryfikować prawdziwość złożonych oświadczeń i przeprowadzić kontrole w siedzibie firmy w Jaworznie. Niestety, mimo uprawnień, nie zostali wpuszczeni na teren zakładu. Inspektorzy udali się do Jaworzna w dniach 29 i 30 stycznia, bez zapowiedzi, gdyż jednostka ta nie musi informować podmiotu o tym, że przyjedzie na kontrolę. Osoby obecne na terenie zakładu przy ul. Chopina odmówiły wpuszczenia inspektorów, gdyż nie czuły się upoważnione do udostępnienia terenu i składania wyjaśnień oraz kontaktu z właścicielami Spółki.

 

Sprawą zajmują się też równolegle dwie prokuratury – Rejonowa w Jaworznie i Okręgowa w Krakowie. Ze względu na rangę problemu, w trybie pilnym, przeprowadzono kolejną kontrolę. Tym razem inspektorom udało się wejść na teren Clifu, obecni byli też prokuratorzy z Jaworzna i Krakowa, Straż Pożarna i Policja. Podczas kontroli pobrano próbki z beczek odkrytych na terenie zakładu. Teraz pozostaje czekać na wyniki badań i kolejne kroki służb wojewódzkich. Mamy nadzieję, że takie działanie jak nie wpuszczenie kontrolujących służb na teren zakładu zostaną właściwie ocenione przez właściwe organy państwowe.