W związku z zainteresowaniem tematem zagrożenia smogiem, prezentujemy zestawienie działań podejmowanych w Jaworznie już od kilkunastu lat, które mają na celu poprawę jakości powietrza.

 

Mieszkańcy Jaworzna już od 20 lat mogą korzystać z dofinansowań – dofinansowanie do eksploatacji, a następnie do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, dla mieszkańców Jaworzna realizowane było już w latach 1999 – 2003 r. Następnie w 2004 r. opracowano i wdrożono pierwszy Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Jaworzna na lata 2004-2008, a potem kolejne na lata 2009-20012 i 2013-2016. Realizowany obecnie program obejmuje okres od 2017 do 2020 r. i jest kontynuacją tych trzech poprzednich. W latach 2004-2016 z programu skorzystało łącznie ponad 4800 uczestników, dlatego uważamy, że jaworznicki program jest jednym z wiodących pod względem zrealizowanych inwestycji tego typu nie tylko w województwie śląskim, ale w całym kraju. Jedynym miastem, które wcześniej wdrożyło PONE są Tychy. Dotacje cieszą się bardzo dużym zainteresowanie mieszkańców, a środki finansowe przeznaczane w corocznym budżecie miasta na ten cel zostają wykorzystywane prawie w 100 procentach. Zdecydowaną większość uczestników, bo ok. 95 proc., stanowili właściciele budynków mieszkalnych indywidualnych (jednorodzinnych), a jedynie ok. 5 proc. właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Liczbę wniosków i wysokość udzielonych dotacji począwszy od roku 2014 do 2018 przedstawia poniższa tabela:

Mieszkańcy Jaworzna, którzy decydują się zainstalować w swoich budynkach mieszkalnych ekologiczne systemy grzewcze, mogą ubiegać się o dotację celową w wysokości 23 proc. do kosztów ekologicznych urządzeń grzewczych oraz ich montażu jak między innymi: kotły gazowe, pelletowe, olejowe, węglowe wyłącznie klasy 5, pompy ciepła, wymienniki ciepła jak również do zakupu i montażu urządzeń grzewczych wykorzystywanych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej jak: pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne czy solary. Maksymalna kwota dofinansowania do danej inwestycji nie może przekroczyć 3 tys.zł brutto.
Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych, które ograniczą emisję zanieczyszczeń powietrza przez montaż ekologicznych systemów grzewczych, których konstrukcja uniemożliwia spalanie odpadów, w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.
Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji przed przystąpieniem do realizacji planowanej inwestycji, a następnie zawarcie z Gminą Jaworzno umowy o  udzielenie dotacji. Realizacja dofinansowania następuje według kolejności złożonych wniosków.

 

Kolejnym programem, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie, jest rządowy program Czyste Powietrze, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a możliwe formy pomocy to dotacja lub pożyczka. Szczegóły dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezydent Miasta zaproponował utworzenie w naszym mieście punktu konsultacyjnego dla wspomnianego programu. Gmina Jaworzno zadeklarowała, że tworząc punkt konsultacyjny zapewni lokal i niezbędne wyposażenie stanowiska. Prawdopodobnie punkt zostanie utworzony w budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Górników.

 

Inne działania, realizowane w naszym mieście to informowanie o jakości powietrza, o czym pisaliśmy w tym artykule. Warto również wspomnieć o atrakcyjnej ofercie transportu zbiorowego (komfortowe elektryczne autobusy i niskie ceny biletów PKM Jaworzno) oraz kontrolach przeprowadzanych przez Straż Miejską pod kątem spalania odpadów oraz paliw zabronionych.

 

Przydatne linki:

Urzędowa zakładka poświęcona jakości powietrza

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2017-2020

Program Czyste Powietrze