Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim przekładają się na intensywne działania związane z ochroną środowiska. Jednym z priorytetów, jakie stoją przed urzędnikami, jest troska o zdrowie Mieszkańców, poprzez monitorowanie jakości powietrza. Prezydent Miasta zapowiada kolejne działania przy współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. 

Miasto Jaworzno podejmuje szereg działań, mających na celu poprawę jakości powietrza. Do tej pory przeprowadzane były pomiary stężeń pyłu PM10 i PM2,5 przy użyciu mobilnej stacji pomiarów jakości powietrza, a Mieszkańcy mogą na bieżąco sprawdzać jakość powietrza dzięki stronie i aplikacji „Airly”. Urząd Miejski, w trosce o zdrowie mieszkańców, zakupił 19 czujników (sensorów) do pomiaru jakości powietrza, które zostały rozmieszczone są w całym mieście. Dzięki aplikacji mobilnej lub przeglądarce internetowej można codziennie sprawdzać jakość powietrza i warunki atmosferyczne. Sensory pobierają następujące dane pomiarowe: temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza, wilgotność, ciśnienie i stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10.

Teraz – w odpowiedzi na oczekiwania Mieszkańców – Prezydent Miasta robi kolejny krok i deklaruje chęć instalacji przez GIOŚ na terenie miasta ich stacji, która monitorowałaby stan powietrza przez cały rok. Prezydent Miasta zadeklarował, że chętnie udostępni jednostce nieodpłatnie teren będący własnością gminy na potrzeby instalacji stacji pomiarowej. Proponowana na ten moment lokalizacja to teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Matejki.

 

Dodatkowo, Prezydent Miasta Jaworzna wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z deklaracją chęci utworzenia w Urzędzie Miejskim w Jaworznie punktu konsultacyjnego WFOŚ, w ramach realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”. Gmina Jaworzno zadeklarowała, że tworząc punkt konsultacyjny zapewni lokal i niezbędne wyposażenie stanowiska. Prezydent poprosił też o organizację spotkania z Mieszkańcami, celem przybliżenia zasad dofinansowania w ramach programu.