Dziś radni nowej kadencji po raz pierwszy obradowali – w czasie sesji odbyło się ślubowanie radnych i Prezydenta Miasta, a następnie wybór przewodniczącego rady. Prawie jednogłośnie został nim Tadeusz Kaczmarek.

Spośród 23 radnych na sali obecnych było 20. Spośród wszystkich obecnych zgłoszono tylko jedną kandydaturę na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej. W głosowaniu tajnym wskazany Tadeusz Kaczmarek uzyskał 19 głosów poparcia.

 

Do momentu wyboru przewodniczącego rady, sesję prowadziła Ewa Głąbik, czyli najstarsza radna obecna na sali. Podczas sesji, po złożeniu ślubowania, Prezydent Paweł Silbert poprosił wszystkich radnych, niezależnie od ugrupowania, o współpracę. Prezydent zadeklarował, że chciałby widzieć w prezydium rady także przedstawicieli opozycji i ma nadzieję na aktywny udział w komisjach Rady Miejskiej, których skład poznamy na kolejnej sesji.