Spory odsetek dzieci i młodzieży w Jaworznie został zaszczepiony szczepionką skojarzoną przeciwko odrze, śwince i różyczce. Dawka podstawowa podawana jest w drugim roku życia (pomiędzy 13 a 15 miesiącem życia), natomiast dawka przypominająca – w dziesiątym. Poniższe zestawienie przedstawia procent dzieci z poszczególnych roczników, które otrzymały podstawową dawkę szczepionki, a także – w przypadku roczników, które skończyły już 10 lat – także dawkę przypominającą. 

Dane dla dzieci urodzonych w 2016 roku ulegną zmianie – raport został opracowany na podstawie informacji z 2017 roku, kiedy to nie wszystkie dzieci urodzone w 2016 roku osiągnęły właściwy wiek do podania podstawowej dawki szczepionki skojarzonej przeciwko odrze, śwince i różyczce.

 

Część dzieci, ze względu na odroczenia zdrowotne lub konieczność przeprowadzenia konsultacji specjalistycznych, otrzyma(ło) dawkę podstawową w wieku 3 lat.