Działania pod kryptonimem „Bezpieczny Pieszy” na dobre wpisały się w kalendarz policjantów z jaworznickiej drogówki. Przypominamy – każdy uczestnik ruchu drogowego, bez znaczenia czy to kierowca, rowerzysta, czy pieszy, powinien pamiętać o rozwadze. Lekkomyślne zachowanie, pośpiech, czy brak uwagi mogą doprowadzić do poważnego wypadku.

Bezpieczeństwo pieszych zależy od bardzo wielu czynników. Tam gdzie jest możliwe ruch pieszych i ruch pojazdów oddziela się. Niestety w wielu przypadkach ruch pieszych odbywa się wspólnie z ruchem pojazdów np. podczas przechodzenia przez jezdnię i tam bezpieczeństwo pieszego zależy w dużej mierze od niego samego.                                                                            Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracają dzisiaj na to, czy piesi przekraczają jezdnie w dozwolonych miejscach. Obserwowują też kierowców, czy zwalniają przed przejściami dla pieszych.

Najczęstsze przyczyny wypadków z winy pieszego to:

  • nagłe wtargnięcie pieszego przed nadjeżdżający pojazd – w tym również na przejściach dla pieszych,
  • wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
  • przechodzenie w miejscu niedozwolonym,

    Info. Policja.pl