Minął czas rekrutacji do miejskiego żłobka w naszym mieście. Do komisji wpłynęło 117 wniosków. Pisma są aktualnie sprawdzane i na dniach zostanie podana zostanie informacja, które dzieci od września br. zostaną pierwszymi wychowankami placówki, przy ulicy 3 Maja 16.

– Mieszkańcy składali dokumenty przez pięć dni – od 16 do 20 lipca.  W tym czasie wpłynęło 117 wniosków. Teraz powołany przez Prezydenta Miasta zespół rekrutacyjny analizuje i ocenia złożone przez mieszkańców formularze. Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji upublicznimy wyniki naboru – mówi Elżbieta Orzechowska-Filipczyk – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Jaworznie oraz członek Zespołu Rekrutacyjnego.

Nowa placówka powstanie we wrześniu tego roku i funkcjonować będzie wraz z przedszkolem. Wkrótce będzie uruchomiony system dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, kwota ta wyniesie 300 zł dopłaty dla każdego dziecka. W publicznym jest przygotowane miejsce dla 30 dzieci, w prywatnych podmiotach funkcjonuje obecnie ponad 170 miejsc. Zapewne nowe formy wsparcia rodzin, spowodują że w mieście uruchomione zostaną nowe punkty opieki nad dziećmi.

– Zależało nam na tym, żeby żłobek mieścił się w dobrze skomunikowanej części miasta, aby łatwo było tam dojechać zarówno miejską komunikacją, jak i własnym samochodem. Podobnie z miejscem, w którym prowadzona była rekrutacja – Szkołą Podstawową nr 16 przy ulicy 3 Maja – w bliskim sąsiedztwie remontowanego żłobka. Chcieliśmy rodzicom zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki do złożenia aplikacji i zapisania dziecka do żłobka. Byliśmy pewni, że zainteresowanie będzie duże, dlatego zdecydowaliśmy o tradycyjnej formie rekrutacji. Tak, aby każdy z mógł osobiście złożyć wniosek – mówi zastępca prezydenta Monika Bryl. – By dostosować budynek do potrzeb żłobka, konieczne jest przeprowadzenie remontu, w ramach którego między innymi wymieniamy część instalacji i okien, organizujemy nowe wejście wraz z wózkownią i miejscem do karmienia piersią maluchów, nowymi salami i pokojami zabaw. Inwestycja będzie kosztowała ok. 1,7 mln zł. Termin realizacji jest dość krótki, ale będziemy bardzo dokładnie pilnowali, by dzieci jeszcze we wrześniu mogły miło spędzać czas w naszym nowym miejskim żłobku.

Warto wspomnieć, że gmina wysłała wniosek o uruchomienie drugiego żłobka miejskiego. W tym przybytku miejsce znajdzie 70 dzieci.

Miejski żłobek bierze udział w projekcie pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Jaworznie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest utworzenie i funkcjonowanie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach projektu pobyt dziecka w żłobku jest bezpłatny i może wynosić maksymalnie 11 miesięcy.