Popularny wśród mieszkańców miasta i okolic Zalew Sosina stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem wypoczynku. Dziś na terenie ośrodka odbyła się konferencja połączona z podpisaniem umowy na wykonanie robót w ramach I etapu rewitalizacji Sosiny.

Nasze miasto dynamicznie się zmienia, a mieszkańcy są spragnieni przestrzeni, w których można się zrelaksować lub spędzić czas aktywnie. Jednym z takich miejsc jest Zalew Sosina, gdzie w okresie wakacyjnym przybywają nie tylko jaworznianie, lecz także mieszkańcy okolicznych miejscowości. Wszyscy miłośnicy tego miejsca będą zadowoleni z dzisiejszego podpisania umowy na I etap rewitalizacji Sosiny. Zakres obejmuje roboty takie jak budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z budynkami pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz drogi rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma Zakład Remonotow-Budowlany REMBUD Władysław Leśko z siedzibą w Trzebini.


„Dzisiaj rozpoczęliśmy bardzo ważną inwestycję, której celem jest gruntowana modernizacja Sosiny. To ogromne przedsięwzięcie jest konieczne, by Zalew ponownie stał się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc wypoczynkowych w województwie” – mówi Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna.


Na ten cel pozyskaliśmy duże środki zewnętrzne, które dzięki zaangażowaniu moich współpracowników i kolejnym etapom robót zostaną wykorzystane na nadanie Sosinie nowego blasku. Prace inżynieryjne, na których wykonanie podpisaliśmy dzisiaj umowę, są potrzebne, by zacząć od podstaw budowlanych, jakimi są sieci sanitarno-kanalizacyjne, toalety, oświetlenie oraz drogi rowerowe i ścieżki dla pieszych.
Potem ruszymy z budową naziemnej części rekreacyjnej oraz z odmulaniem dna zbiornika, które jest niezbędne, ponieważ naturalne przepływy przez Sosinę są zbyt słabe, by woda samodzielnie się oczyszczała.
Ale – po zbudowaniu systemu pomp i przelewów – krystaliczna woda kilka razy w roku będzie zastępować dotychczasową wodę w zbiorniku.
Później przyjdzie czas na bogatą roślinność i uatrakcyjnienie całego terenu – uzupełnia prezydent Silbert.”


Nowa Sosina to również nowe plaże, parkingi, wyremontowane ulice i – przede wszystkim – ogólnodostępne i darmowe sanitariaty. Zlikwidowane zostaną wszystkie szamba i zbudowana zostanie kanalizacja sanitarna. – mówi Grzegorz Cyran.
Sosina będzie pięknie wyglądała również wieczorem – dzięki energooszczędnemu oświetleniu.
Obok plaż znajdziemy miejsca dla zabaw dzieci, ławeczki i prysznice. Zyskają również wędkarze – dostaną nowe pomosty sięgające poza szuwarowiska. – dodaje Cyran.”

 


Projekt modernizacji Sosiny – podpisanie umowy na I etap prac, zakres:
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i sieci wodociągowej wraz z 10 budynkami toalet i 2 budynkami toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
– budowa drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej
– budowa ścieżki pieszej o nawierzchni szutrowej
– budowa oświetlenia nadążnego wzdłuż drogi rowerowej
– budowa sieci teletechnicznej
Termin zakończenia realizacji zadania: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wartość zamówienia to: 14 145 000, 00 zł brutto

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany REMBUD Władysław Leśko.

Wartość projektu, w tym dofinansowanie:
Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 28 listopada 2017 r.
Planowana całkowita wartość projektu: 33 539 333,32 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 20 573 798,24 zł
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.