W ubiegłym tygodniu Miejski Zarząd Dróg i Mostów rozpoczął pierwsze prace związane z rewitalizacją części Parku Lotników na Osiedlu Stałym. Kolejne etapy będą możliwe do realizacji po uregulowaniu kwestii własności pomiędzy Gminą a Lasami Państwowymi, do których należy teren Parku. 

 

Rozpoczęte prace obejmują remont alejki będącej przedłużeniem ul. Tysiąclecia w stronę dawnej fontanny.  Pojawią się tam nowe krawężniki oraz nawierzchnia asfaltowa, zostaną także zamontowane nowe ławki i oświetlenie.

Część parku, która została poddana rewitalizacji, jest mocno zdegradowana, jednak cieszy się zainteresowaniem mieszkańców. Dlatego z niecierpliwością wyczekujemy efektów i kolejnych etapów.