W najbliższą sobotę mieszkańcy Jaworzna będą mieli okazję poznać historię byłego więźnia, dziewczyny z zaburzeniami odżywiania oraz pasjonatki Indii i Sikhizmu. Nie musicie czytać żadnej z opowieści – bohater sam ją Wam opowie! 

9 czerwca o godz. 19:00 w Galerii Sektor I odbędzie się Żywa Biblioteka. Działa ona podobnie jak ta tradycyjna – wybierasz interesujący Cię tytuł, tylko zamiast książki do poczytania otrzymujesz chwilę rozmowy z drugim człowiekiem, który opowiada Ci swoją historię.

 

Żywa Biblioteka polega na osobistej rozmowie z reprezentantem/tką grupy doświadczającej stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji. Każda rozmowa trwa 30 minut i ma luźny charakter. Całe wydarzenie, w szczególności spotkanie z Żywą Książką odbywa się w intymnej, przyjaznej atmosferze.

Takie wydarzenie to przede wszystkim narzędzie edukacyjne służące zwiększaniu świadomości społecznej poprzez budowę więzi międzyludzkich i zwiększanie empatii oraz akceptacji wobec inności.

Każdy z nas kieruje się w kontaktach z innymi ludźmi głęboko zakorzenionymi stereotypami, czego efektem może być zjawisko wykluczenia społecznego, dyskryminacja, a w ekstremalnych przypadkach łamanie praw człowieka.

Każdy ma możliwość zmiany sposobu postrzegania drugiej osoby i pozbycia się złych efektów swojej niewiedzy.