Ogłoszony dzisiaj przez prezydenta Pawła Silberta, nowy miejski program: „Jaworzno. Strefa Lepszej Pracy” jest projektem, który ma na celu rozwój lokalnego i regionalnego rynku pracy. Rozwiązania proponowane w ramach Strefy Lepszej Pracy skierowane są zarówno do pracowników, przedsiębiorców, inwestorów, organizacji działających na rzecz pracowników, a także osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy lub chcą otworzyć działalność gospodarczą.

Mieszkańcy Jaworzna mogą mieć pracę, która pozwala im na atrakcyjne zarobki oraz rozwój swojego potencjału zawodowego. Stawia też na innowacyjność i nowoczesność tak, by wyznaczać nowe kierunki rozwoju oraz wykorzystywać potencjał Jaworzna w tworzeniu strefy lepszej pracy w regionie.

Podzieliliśmy program na trzy filary, bo naszym zdaniem praca powinna zapewniać: lepiej płatne miejsca pracy, nowoczesność i szansę na rozwój mieszkańców. Te trzy cele będziemy realizować poprzez nowe inicjatywy oraz koordynację dotychczasowych działań miasta – mówił podczas dzisiejszej prezentacji programu prezydent Paweł Silbert.

Z czego składa się program? 3. FILARY:
1. Nowoczesne miejsca pracy
Mamy wizję tego, by Jaworzno było miastem nowoczesnym, którego rozwój napędzany jest przez innowacje. Chcemy przyciągać firmy, które stosują nowoczesne technologie tak, by zapewniać tym samym naszym mieszkańcom pracę, która będzie spełniać ich aspiracje i pozwoli się rozwijać. Będziemy wspierać wszystkie firmy, które będą szukać pracowników w branżach nowoczesnych technologii .

Do działań w ramach tego filaru zaliczamy:

 • Projekt otwarcia Centrum Badawczego wspólnie z instytucjami i agendami rządowymi (m.in. autonomizacja pojazdów).
 • Specjalna oferta dla nowoczesnych firm transportowych, które będą otwierać swoje siedziby w Jaworznie (obniżone stawki podatkowe i inne zachęty).
 • Podpisanie porozumień z firmami branży energetycznej o kształceniu zawodowym w nowoczesnych technologiach i kompleksowe wsparcie uczniów poprzez poradnictwo zawodowe.
 • Realizacja przedsięwzięć w ramach współpracy z COMTEGRĄ i Instytutem Transportu Samochodowego w zakresie innowacyjnych projektów.
 • Przyciąganie do miasta nowoczesnych zakładów m.in. z branży samochodowej.

2. Lepiej płatna praca
Chcemy poprzez politykę podatkową, ulgi i programy zachęcać przedsiębiorców, by regularnie podnosili wynagrodzenia pracowników. Chcemy również przyciągać do Jaworzno inwestorów, którzy będą otwierać tutaj swoje siedziby, zapewniając tym samym dobrze płatne miejsca pracy. Zależy nam także, by wspierać młodych Jaworznian, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy.

Do działań w ramach tego filaru zaliczamy:

 • Wprowadzone zwolnienia i ulgi podatkowe dla przedsiębiorców oraz dalsze ułatwienia podatkowe
 • Strefa “Przemysłowa II” i oferta inwestycyjna
 • Współpraca z Jaworznicką Izbą Gospodarczą i Cechem Rzemiosł Różnych
 • Program Praca dla Młodych
 • Karta Młodego Przedsiębiorcy – stworzenie systemu wsparcia pomiędzy firmami z ofertą i ulgami
 • Program wsparcia praktycznej nauki zawodów w jaworznickich szkołach średnich – podpisane porozumienia ze spółkami z branży kolejowej i energetycznej
 • Pozyskiwanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenia przedsiębiorców
 • Targi Pracy i Edukacji, Tydzień Kariery
 • Rozwijanie Paktu Zatrudnieniowego

3. Szanse na Rozwój
Zależy nam, by nasi mieszkańcy mogli się rozwijać zawodowo i mieli różne możliwości prowadzenia swojej kariery. Chcemy wspierać zarówno pracowników, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje, osoby, które chcą otwierać swoją działalność oraz przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać.

Do działań w ramach tego filaru zaliczamy:

 • Aktywne włączenie się w tworzenie specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie z projektem rządowym „Cała Polska strefą ekonomiczną”, ustawę podpisał prezydent RP. Premiowane mają być przede wszystkim przedsięwzięcia, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski. Chodzi m.in. o transfer wiedzy, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój klastrów, ale także zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników (np. szkoleń). Na plus będzie też przemawiać współpraca ze szkolnictwem zawodowym i tworzenie specjalistycznych klas – Jaworzno chce na tych zmianach mocno skorzystać.
 • Stworzenie wspólnie z przedsiębiorcami instytucji „Aniołów Biznesu” dla młodych przedsiębiorców chcących rozpocząć swoją działalność – pomoc w know-how, wsparcie przy podwykonawstwie zadań, zbudowanie relacji udziałowej w nowych firmach.
 • Aplikacja INSTANT.JOB
 • Dofinansowanie do szkoleń i doradztwa dla firm w Jaworznie
 • Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
 • Współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych
  Wspieranie inicjatyw przedsiębiorców np. konkurs “Przedsiębiorcze Jaworzno” organizowany przez JIG
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
 • Szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania środków na działalność
 • Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie (III)”
 • Pakt Zatrudnieniowy na rzecz poprawy sytuacji osób w wieku 50+ na rynku pracy
 • Wspierania inicjatyw mieszkańców np. projekt: Aktywne Jaworznianki – spotkania dla kobiet, których tematem jest przedsiębiorczość, rynek pracy
 • Tydzień Przedsiębiorczości
 • Jaworznicki Dzień dla Biznesu

Powołany zostanie PEŁNOMOCNIK ds. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który zajmie się pomocą przedsiębiorcom oraz koordynacją działań w ramach programu: JAWORZNO. STREFA LEPSZEJ PRACY.