W ubiegłym tygodniu Miejski Zarząd Dróg i Mostów prace związane z remontami nawierzchni na fragmentach jezdni ul. Szczakowskiej. W związku z prowadzonymi pracami pojawiają się utrudnienia w ruchu. 

 

Kierowców prosimy o cierpliwość, lub – w miarę możliwości – omijanie ul. Szczakowskiej i wybór innej trasy. Prace powinny zakończyć się w tym tygodniu.

 

Fot. MZDiM Jaworzno