Środowe popołudnie w Domu Kultury w Szczakowej przebiegło pod znakiem podsumowań realizowanych w dzielnicy zadań – związanych zarówno z remontami dróg i chodników, inwestycjami kanalizacyjnymi, oświetleniowymi, a także wszelkimi pracami poprawiającymi jakość infrastruktury miejskiej.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele miejskich spółek i jednostek zaprezentowali realizacje swoich prac z lat 2014 – 2018 w Szczakowej, które w dużej mierze przyczyniły się do poprawy jakości życia w tej części Miasta.

W trakcie tych wystąpień Mieszkańcy mieli okazję dowiedzieć się o wielu miejskich sprawach – była to okazja na przypomnienie i uporządkowanie kwestii pojawiających się w ciągu ostatnich lat w dzielnicy.

Drugą częścią spotkania była dyskusja. Jaworznianie obecni na wydarzeniu mogli wtedy zadawać pytania związane z ich małą ojczyzną oraz zgłaszać własne sugestie dotyczące jej dalszego rozwoju.

A już jutro kolejne spotkanie – tym razem na Borach.